Halka arz nedir?

Halka arz bir şirketin paylarının borsada işlem görebilmesi için payların satılacağının ilan edilmesi ve tüm yatırımcılara pay satın alma yoluyla hissedar olma şansının sunulmasıdır. Şirketler finansman kaynağı, likidite, kurumsallaşma, tanıtım ve itibar sağlamak amacıyla halka açılırken, halka arz ile şirket sahipleri sahip oldukları paylardan satış yapabilme olanağı elde etmektedir.

Halka arz süreci nasıl gerçekleşir?

Halka açılma ölçeğine ulaşan şirketler halka arza ilişkin gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu’na izahname onayı ve Borsa İstanbul A.Ş.’ye işlem görme başvurusu yapılır. Şirketler bu süreçleri halka arz öncesinde birlikte çalışmaya karar verdikleri yatırım kuruluşlarıyla birlikte gerçekleştirmektedir.

Neden halka açılmalıyım?

 1. Alternatif finansman yöntemlerine göre daha düşük maliyetli ve uzun vadeli bir kaynak sağlanır.
 2. Borçlanmanın aksine geri ödeme gerektirmez. Teminat ipotek istenmez.
 3. Borsa şirketi olmak şöhret demektir. Şirket isminin yazılı ve görsel basında sıkça yer alması tanınırlığı, saygınlığı ve rekabet gücünü artıracaktır.
 4. Halka açılma sonrası ikincil halka arzlarla sürekli fon temin edilmesi mümkündür.
 5. Halka açılma sayesinde şirket kurumsallaşıp modern yönetim tekniklerine kavuşacak ve tüketiciler, yatırımcılar ve kreditörler gözünde prestij ve güven kazanacaktır.
 6. Küçük ve gelişme potansiyeli olan şirketler için büyüme fırsatları sunar. Yerli ve yabancı şirketlerle işbirliğine gidebilme imkanları yaratır.
 7. Hisse senetlerinin organize bir pazarda şeffaflık içerisinde alınıp satılması ile sağlanan likidite mevcut ortaklara önemli fırsatlar sağlar.
 8. Finansman riskinin dağıtılmasını sağlar.

Halka arza neden katılmalıyım?

Halka arzın başlıca avantajları sıralanırsa;

 • Fiyat Avantajı
 • Yatırım Çeşitliliği
 • Risk ve Getiri Değişkenliği
 • Devamlı ve Zamanında Bilgi Akışı
 • Gözetim, Denetim ve İzleme Ortamında Likidite İmkânı.
X