HALKA ARZ OLUYOR

Talep Toplama Tarihi

27-28 Temmuz

Talep Toplama Fiyatı

12,60 TL

Katılım Kodu

ASGYO

Asce GYO Halka Arzına Katılmak İçin Hemen Kayıt Ol!

ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Pasifik Eurasia Halka Arz Bilgilendirme Videosu

Asce GYO Ne İş Yapar?

Asce GYO bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketidir. Şirket’in gayrimenkul portföyü arsa ve araziler, inşaat ruhsatı alınmış projeler, Kira ve satış amaçlı elde tutulan tamamlanmış bölümlerden oluşmakta olup Gaziantep, Istanbul, Ankara ve Sakarya illerinde yer almaktadır.

MKK (“Merkezi Kayıt Kuruluşu”) verilerine göre payları Borsa İstanbul’da islem gören GYO sayısı 2014 yılında 31 iken; 2022 yılının 3’üncü çeyreği itibari ile 38 (otuz sekiz)’e yükselmiştir. 2022’nin 3’üncü çeyreği itibarıyla GYO’ların toplam piyasa değeri yaklaşık 135,9 milyar TL olup, ortalama fili dolaşımdaki pay oranı da %30,7 (yüzde otuz virgül yedi)’dir. 2022’nin üçüncü çeyreğinde toplam piyasa degeri 135,9 milyar TL’ye yükselen GYO’ların değeri artan kur sebebiyle Amerikan Doları bazında 7,34 milyar ABD Dolar’ına gerilemiştir. Şirket’in 31.12.2022 itibari ile kira ve satış amaçlı elde tuttuğu bağımsız bölüm adetleri sırası ile 318 (üç yüz on sekiz) ve 83 (seksen üç)’tür. 31.12.2022 itibari ile inşaat ruhsatı proje arsalar hariç 174 (yüz yetmiş dört) adetten olusan 1.273.157 (bir milyon iki yüz yetmiş üç bin yüz elli yedi) metre karelik arsa veya arazi şirket mülkiyetindedir. Şirket’in portföyünde aynı zamandan inşaat ruhsatı 7 (yedi) gayrimenkul projesi yer almaktadır. Bu projelerin arsalarının tamamı şirketin mülkiyetindedir.

Asce GYO’nun Sahibi Kim? Asce GYO Kimin?

Asce GYO şirket paylarının büyük çoğunluğu, 69% ile Abdulkadir Konukoğlu’nda bulunmaktadır. Yine Abdulkadir Konukoğlu’nun tüm imtiyazlı payları (A ve B grubu) elinde bulundurmaktadır. Payların geriye kalan 24%’lük kısmı ise Konukoğlu ailesinin diğer üyelerinde ve 7%’si Emine Koçer’de bulunmaktadır.

Halka arz edilecek payların nominal değerleri toplamı 165.000.000 TL olup 99.000.000 TL nominal kısmı sermaye artımı yoluyla 66.000.000 TL nominal Değerli kısmı ortak satış şeklinde halka arz edilecektir.
Şirket tarafından sermaye artırmı yoluyla ihraç edilerek halka arz edilecek paylara ait bilgi aşağıdaki gibidir.

Asce GYO Halka Arz Ne Zaman?

Asce GYO halka arzı için, 27-28 Temmuz 2023 tarihlerinde talep toplanacaktır.

Asce GYO Halka Arz Dağıtım Yöntemi Nedir?

Asce GYO halka arzında bireysele eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır. Halk Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından “sabit fiyat ile talep toplama” ve “en iyi gayret yöntemi ile gerçekleşecektir. Talep toplama süresi 2 iş günü olacaktır.

Asce GYO Halka Arz Fiyatı Nedir?

1 TL nominal değerli pay için 12,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.

Asce GYO Halka Arz Kodu Nedir?

Şirket ASGYO koduyla talep toplayacak olup Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecektir.

Asce GYO Halka Arz Edilen Pay Adedi ve Halka Arz Büyüklüğü Nedir?

Halka arz büyüklüğü 2.079.000.000 TL olup, halka arz edilen toplam nominal pay miktarı 165.000.000 TL’dir,

Asce GYO Halka Açıklık Oranı Ne Olacak?

Halka arz edilmesi ile Şirket’in halka açıklık oranının %25.04 olması planlanmaktadır.

Asce GYO Tahsisat Oranları Nedir?

Halka arz edilecek 165.000.000 TL nominal değerli payların;

132.000.000 lot (%80) yurtiçi bireysel yatırımcı;

33.000.000 lot  (%20) yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecektir.

Asce GYO Halka Arzında Fiyat İstikrarı Var mı?

Şirket paylarının halka arzından sonra payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Halk Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Asce GYO Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı Nasıl Olacak?

  • %60 eser sözleşme yoluyla yaptıracağı projelerin finanslandırılması
  • %20 arsa ve muhtelif gayrimenkul alımlarında
  • %20 işletme faaliyetleri giderleri için kullanılacaktır.

Asce GYO Halka Arz Taahhütleri Nelerdir?

  • 1 yıl boyunca ihraççı pay satışı yapılmayacak.
  • 1 yıl boyunca ortaklar tarafından pay satışı yapılmayacak.
  • Herhangi bir satış, bedelli sermaye artırımı ve yeni halka arz yapılacağına dair açıklamalardan kaçınılacak.

Asce GYO Finansal Bilgiler

Şirket’in 31.12.2020, 31.12.2021 ve 31.12.2022 tarihli finansal tablolarına göre sırasıyla toplam varlıklarının yaklaşık %65 (yüzde altmış beş), %52 (yüzde elli iki) ve %6 (yüzde altı)’si dönen varlıklardan, yaklaşık %35 (yüzde otuz beş), %48 (yüzde kırk sekiz) ve %94 (yüzde doksan dört)’ü duran varlıklardan oluşmaktadır. Şirket gayrimenkullerinin güncel değeri ilk defa 2022 yılında tespit edilmiştir.

Şirket bilançosunda kaynakların dağılımında öne çıkan tutarlar incelendiğinde:

  • 31.12.2022 itibarıyla şirketin kısa vadeli borçlanma bakiyesinin tamamı ilişkili taraf olan ortaklara finansal borçlardan oluşmaktadır.
  • 31.12.2022 finansallar itibarıyla 975.748.280 TL net ertelenmiş vergi yükümlülüğü oluşmuştur. 975.748.280 TL bakiyenin 989.105.778 TL’si duran varlık gerçeğe uygun değer düzeltmeleridir. Söz konusu düzeltme, yatırım amaçlı gayrimenkullerin 2022’de 2020 ve 2021′ den farklı olarak maliyet bedeli yerine gerçeğe uygun değer üzerinden muhasebeleştirilmesi kaynaklıdır.
  • Şirket özsermayesi 2021 ve 2022 yılı içerisinde sırası ile 150.000.000 TL ve 60.000.000 TL artmıştır. Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/kayıplarında yer alan 3.949.427.655 TL’nin sebebi yatırım amaçlı gayrimenkullerin 2020 ve 2021 dönemlerinden farklı olarak 31.12.2022 finansal tablolarında gerçeğe uygun değer üzerinden muhasebeleştirilmesidir.

A1 Capital Yatırım’dan Asce GYO Halka Arzına Nasıl Katılabilirim?

A1 Capital’den görüntülü görüşme ile ya da A1 Capital’in web sitesinden kolayca hesap açarak Asce GYO halka arzına katılabilirsiniz.

Onaylı İzahname’ye Ulaşmak İçin Tıklayınız

 

Neden A1 Capital?

Hızlı Emir İletimi

A1 Capital’in hızlı emir iletimi ile işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Kişiye Özel Yatırım Danışmanlığı

Uzman deneyimli kadrosu ile yatırımcılarımıza kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Rekabetçi Komisyon Oranları

Finansal yatırımlarınızda A1 Capital’in hızlı işlem ve rekabetçi komisyon oranı avantajlarından yararlanabilirsiniz

Günlük VİOP Analizleri

A1 Capital’in uzman araştırma kadrosunun hazırladığı günlük viop analizlerinden faydalanabilirsiniz.

Günlük İşlem Platformu

A1 Capital, güçlü teknolojik altyapısı ile yatırımcılarına güvenli bir işlem platformu sunar.

Yurtdışı Türev / Hisse

A1 Trader ile dünya borsaları hakkında bilgi sahibi olabilir, yatırımlarınızı uluslararası şirketlere ait hisse senetlerinde, vadeli işlemler gerçekteştirebilirsiniz.