• Şirket sermayesi 50.000.000 TL’ye çıkartılmıştır.