Şirket Sermayesi 100.000.000 TL’ye çıkartılmıştır.

X