E-DATA TEKNOLOJİ

HALKA ARZ OLUYOR!

Borsada Satış – Eşit Dağıtım

Talep Toplama Tarihleri: 29 – 30 Haziran
Talep Toplama Fiyatı: 6 ₺

Hemen Katılın!

E-Data Teknoloji halka arzına katılmak için formu doldurunuz…

E-Data Teknoloji Halka Arz Tanıtım Videosu

E-Data Teknoloji, Türkiye’nin 7 bölgesinde ve KKTC’de, 800’ü aşkın iş ortağı ile katma değerli teknoloji dağıtıyor… İş ortakları ile birlikte farklı sektördeki birçok işletmeye sunucu, depolama, yedekleme, ağ ürünleri, santraller, veri merkezleri, baskı çözümleri ve siber güvenlik ürünleri temin ederken, İşletmelere güvenli ve sürdürülebilir çözümler sunmaya devam diyor. Ve şimdi de.. Hayatın her alanına daha fazla dokunabilmek için halka arz ediliyor.

E-Data Teknoloji Halka Arz Oluyor

Taleplerin Alınması

29-30 Haziran tarihlerinde 10:30 – 13:00 saatleri arasında taleplerin iletilmesi gerekmektedir. 13.000.000 adet payın halka arzı planlanmaktadır.

1

673aae81480168032a4c361e14d3149c8aacc359

Hisse Alımı

E-Data Teknoloji halka arzına Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili tüm yatırım kuruluşlarından katılabilirsiniz.

2

abe62c91f0f635d95e316f14f9e9a77a0ae851e4

Kolay Erişim

Yatırımcılar tüm aracı kurumların mobil uygulamaları ve online şubelerinden veya müşteri temsilcileri ile alış emirleri verebilir.

3

Operasyonel Yük Yok

Borsada Satış yönteminde talep formu imzalanması gibi operasyonel yükler yoktur. EDATA.HE kodu üzerinden halka arza talep girilebilir.

4

Hisse Fiyatı

E-Data Teknoloji’nin paylarının halka arzı 6,00 ₺ satış fiyatıyla gerçekleşecektir.

5

a0bb2c01a7c0ef3b0f165bae7fef652768fc959a

Eşit Dağıtım

E-Data Teknoloji halka arzında bireysel, kurumsal, yerli veya yabancı gibi herhangi bir tahsisat ayrımı olmaksızın tüm yatırımcılarına zaman önceliği kuralına göre eşit dağıtım gerçekleştirilecektir.

6

Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname 24.06.2021, Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu 25.06.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), E-Data Teknoloji Pazarlama Anonim Şirketi.’nin internet sitesi (https://e-data.com.tr/) ile A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesinde (www.a1capital.com.tr) yayımlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.