Etik İlkeler

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler AŞ (Şirket) faaliyetlerini, “Etik İlkeleri Prosedürü” çerçevesinde yürütür. Şirket etik ilkeleri, şirket içi ilişkiler ile şirket ve tüm çalışanların; müşteriler, tedarikçiler ve diğer menfaat sahipleri ile olan ilişkilerinin düzenlenmesi, hizmet kalitesinin arttırılması, kaynakların etkin kullanımı ve haksız rekabetin önlenmesi konularında etkinliğin arttırılması amacıyla oluşturulmuş vazgeçilmez kurallar bütünüdür.

A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ;

  • Faaliyeti ve niteliği gereği tabi olduğu tüm hukuki sınırlamalara, ulusal ve uluslararası kurallara ve şirket içi düzenlemelere en üst düzeyde uygunluk sağlar.
  • Faaliyetlerini eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yürütür.
  • Yatırımcılar, paydaşlar ve tüm menfaat sahipleriyle olan ilişkilerinde ayrım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmelik, kural, ilke ve şirket içi düzenlemeler ile uluslararası hukuk kuralları ve ahlak değerlerine uygun hareket eder.
  • Kurumsal yönetim ilkeleri konusunda çalışanlarını bilgilendirir, şirket içerisinde benimsenmesini sağlar ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesini gözetir.
  • İş etiğine bağlı ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek üzere; toplumun sorunlarına duyarlı davranır, toplumun yaşamına, gelişmesine katkı sağlayacak projelerde yer alır, bağış desteğinde bulunur, kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetleri destekleyerek toplumsal yaşama katkı sağlanır.
  • Yatırım kararlarını bilinen ekonomik kriterlere dayanarak alır, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla, kaynak ve varlıklarının en verimli şekilde yönetilmesini sağlar.
  • Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili tüm yasal mevzuata uygun hareket eder; rekabet serbestisi ve sektörün gelişmesi, ortak menfaatlerin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranır. Rakip şirketlerle ilişkilerinde adil rekabet koşullarını gözetir.
  • Kamuya açıklanması gereken bilgileri doğru, tutarlı ve zamanında paylaşmaya dikkat eder, kamu ile paylaşılmaması gereken içsel bilgileri koruma altına almak hususunda da hassas davranır.
  • Yönetici ve çalışanları işyerindeki güvenliğe önem verir. Çalışanlar, şirketin ve tüm çalışanların güvenliğinin sağlanmasında sorumlulukları olduğunun bilinciyle üzerine düşenleri yerine getirir.

Neden A1 Capital?

Hızlı Emir İletimi

A1 Capital’in hızlı emir iletimi ile işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Kişiye Özel Yatırım Danışmanlığı

Uzman deneyimli kadrosu ile yatırımcılarımıza kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Rekabetçi Komisyon Oranları

Finansal yatırımlarınızda A1 Capital’in hızlı işlem ve rekabetçi komisyon oranı avantajlarından yararlanabilirsiniz

Günlük VİOP Analizleri

A1 Capital’in uzman araştırma kadrosunun hazırladığı günlük viop analizlerinden faydalanabilirsiniz.

Günlük İşlem Platformu

A1 Capital, güçlü teknolojik altyapısı ile yatırımcılarına güvenli bir işlem platformu sunar.

Yurtdışı Türev / Hisse

A1 Trader ile dünya borsaları hakkında bilgi sahibi olabilir, yatırımlarınızı uluslararası şirketlere ait hisse senetlerinde, vadeli işlemler gerçekteştirebilirsiniz.

Halka Arzlara Hemen Katılmak İçin