Mercan Kimya Halka Arzına Hemen Katılın!

  Mercan Kimya Halka Arz Oluyor

  Taleplerin Alınması

  .. Mayıs .. başlayıp  ..Mayıs .. günü … kadar taleplerin iletilmesi gerekmektedir.

  Hisse Alımı

  Mercan Kimya  ile her yerden alım yapabilirsiniz.

  Kolay Erişim

  Yatırımcılar tüm aracı kurumların mobil uygulamaları ve online şubelerinden veya müşteri temsilcileri ile alış emirleri verebilir.

  Operasyonel Yük Yok!

  Borsadan Satış yönteminde talep formu imzalanması gibi operasyonel yükler yoktur. Mercan Kimya ile alım yapılabilir.

  Hisse Fiyatı

  Her bir pay … TL

  Eşit Dağılım

  Borsadan Satış yönteminde herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak talepler eşit şekilde karşılanmaktadır.

  Dağıtımın Sonuçlandırılması

  Pay adetlerinin yansıtılması/borsa tarafından dağıtım işlemi .. Mayıs … günü pay piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılacaktır.

  Mercan Kimya Halka Arz Oluyor

  Qua Granite payları (……..) …. TL fiyatla .. Mayıs – .. Mayıs tarihlerinde Borsa’da Satış yöntemiyle halka arz olacak. Borsa’da birincil piyasa seans saatleri … – …. olup, halka arz için emirlerin … günü saat …. kadar iletilmesi gerekmekte. …….. adet sermaye artırımı ve …… adet de ortak satışı yöntemiyle olmak üzere toplamda …… adet payın halka arz edileceği halka arzın büyüklüğü ……. TL olacak. Halka arz edilecek paylar ile şirketin halka açıklık oranı %….. olacaktır.

  Halka arza katılmak için herhangi bir hisse senedi alımında olduğu gibi ….koduna ….. TL fiyatlı alış emri gönderilmesi yeterlidir. Halka arzın bitiş günü olan …. saat ….’e kadar emrin girilmesi gerekmektedir.

  Borsadan Satış yönteminde talepler herkese sırayla birer birer dağıtım yapılarak karşılanmaktadır. Böylece Talep Toplama yöntemindeki oransal dağıtım yerine herkese eşit pay dağıtımı yapılacaktır. Özetle ilk emir giren ile son emir giren arasında dağıtımda sadece 1 adet pay farkı oluşmaktadır. Borsa tarafından dağıtım işlemi Salı günü Pay Piyasası seans kapanışını takiben otomatik olarak yapılmakta ve gerçekleşen pay adetleri yatırımcıların hesaplarına yansıtılmaktadır.

  Yatırımcılar kullandıkları mobil uygulamalardan, aracı kurumların online şubelerinden ve müşteri temsilcileri aracılığıyla alış emirleri Mercan Kimya payına gönderebilecekler.

  Talep toplama yöntemindeki gibi talep formu imzalanması gibi operasyonel yükler bu halka arz yapısında yoktur.