Kurumsal Finansman

A1 Capital Kurumsal Finansman Departmanı hemen hemen her alanda sektör bilgisine ve kurumsal yatırımcı portföyüne sahiptir. Kurumsal Finansman takımının sermaye ve borçlanma piyasaları işlemlerinde, şirket satın alma ve birleşme faaliyetlerinde geniş tecrübeleri bulunmaktadır. 

KOLAY HESAP AÇIN

[contact-form-7 id=”1926″]

Kurumsal Finansman Araçlarımız

HALKA ARZ

– Şirket Paylarının Halka Arzı

– Halka Açık Şirketlerin BİST’te İşlem Görme Projeleri

– GİP Piyasa Danışmanlığı

VARLIK SATIŞI DANIŞMANLIĞI

– Üretim tesisi, bina, arsa, depo, fabrika, makine ekipman gibi varlıkların satış projeleri

– Şirketlerin Ticari ve İktisadi Bütünlük satışları

FİNANSAL YAPILANDIRMA

– Spin-off (Kısmi Bölünme)

– Varlıkların & Yükümlülüklerin yeniden yapılandırılması

– Yönetim danışmanlığı

PROJE FİNANSMANI DANIŞMANLIĞI

– Şirket birleşme ve satın almaları, kapasite artırımı, tesis modernizasyonu ve bunun gibi yatırımlar için gerekli proje finansmanının sağlanması amacıyla danışmanlık hizmeti

SERMAYE ARTIRIMI & ÇAĞRI İŞLEMLERİ

– Sermaye artırımı

– Sermaye azaltımı ve eş anlı sermaye artırımı

– Halka açık şirketlerin çağrı işlemlerine aracılık

– Halka açık olmayan şirketlerin çağrı işlemlerine aracılık

BİRLEŞME VE SATIN ALMA

– Stratejik ortaklık projeleri

– Finansal ortaklık projelerİ

– Özel Sermaye Fonu Yatırımları (Private Equity)

– Girişim Sermayesi Fonu Yatırımları (Venture Capital)

ŞİRKET DEĞERLEMESİ

– Fizibilite Çalışmaları

– Proje değerlendirilmesi

– İNA yöntemi

– Nakit yaratma becerisi

– Benzer Şirketler

– Borsa’da işlem gören benzer şirketlerin değerleri

BORÇLANMA ARACI İHRACI

– Özel Sektör Tahvil İhracı

– Özel Sektör Finansman Bonosu İhracı

– Varlığa Dayalı Menkul Kıymet İhracı

– Varlık Teminatlı Menkul Kıymet İhracı