Sermaye Artırım Tablosu

Sermaye Azaltımı Bedelli Sermaye Artırımı Bedelsiz Sermaye Artırımı
BIST Kodu Önceki Sermaye (Bin TL) Tutar (Bin TL) Oran Tutar (Bin TL) Oran Diğer (*) (Bin TL) Diğer Oran Tutar (Bin TL) Oran Oluşacak Sermaye (Bin TL) Rüçhan Kullanım Fiyatı (TL)
AFYON 100.000 300.000 300,00 400.000 1
AKSGY 430.092 35.000 8,14 465.092
AKSUE 16.500 4.100 24,85 20.600
ALGYO 10.651 53.749 504,65 64.400
ALKIM 24.725 125.275 506,67 150.000
ATSYH 8.000 3.400 42,50 11.400
AVGYO 72.000 72.000 100,00 144.000 1
BRMEN 16.437 29.600 180,08 46.037
CEOEM 18.800 23.500 125,00 42.300
DOKTA 66.845 49.155 73,54 116.000 1
ETYAT 20.000 30.000 150,00 50.000 1
EUKYO 20.000 30.000 150,00 50.000 1
EUYO 20.000 30.000 150,00 50.000 1
HUBVC 20.000 10.000 50,00 30.000 1
MTRYO 21.000 21.000 100,00 42.000 1
NUGYO 205.000
OYLUM 13.809 13.809 100,00 27.618 1
OZBAL 20.540 17.700 86,17 41.080 1.446,47 43.920 1
PEKGY 73.100 72.900 99,73 146.000 1
RALYH 21.000 42.000 200,00 63.000 1
SNKRN 7.750 7.750
SODSN 6.000 9.000 150,00 15.000
TACTR 7.080 7.080 100,00 14.160 1
USAK 100.000 145.000 145,00 245.000 1
VKFYO 20.000 10.000 50,00 30.000 1
(*) Tahsisli ya da Birleşme Nedeniyle