tera yatırım halka arz banner

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halka Arz Oluyor.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin halka arzı 15-16 Aralık 2022 tarihleri arasında iki iş günü süreyle gerçekleştirilecek olup, pay başına halka arz satış fiyatı 10,00 TL olarak belirlenmiştir. “Borsa’da Satış –Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” ve “En iyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle borsa birincil piyasada gerçekleştirilecek.

Bu payların halka arz edilmesi ile Şirket’in halka açıklık oranı %31,43 olacaktır.

Halka arzda tahsisat oranları;
– %25 Bireysel Yatırımcılar , (10.000 adet ve altındaki talepler)
– %15 Yüksek Başvurulu Yatırımcılar, (10.001 adet ve üzerindeki talepler)
– %35 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar,
– %25 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar,

Söz konusu halka arzda Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 37.500.000 TL 52.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 15.000.000 TL nominal değerli yanı sıra toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde ek pay satışı kapsamında, halka arz edilen payların %10’una tekabül eden 1.500.000 adet 1.500.000 TL nominal değerli B grubu payın dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde toplam 16.500.000 TL nominal değerli, beheri 1 TL olan 16.500.000 adet B grubu payın halka arzı gerçekleşecektir.

İzahname’ye ulaşmak için tıklayın;

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halka arzına TERA kodu ile katılmak için

HEMEN HESAP AÇ!