A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY FORMU

 

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında yönetmelik uyarınca;   telefon,   çağrı merkezleri,   faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, gönderiler veri, ses ve görüntü içerikli iletiler, ticari elektronik ileti olarak sayılmaktadır.

Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. İşbu Onay Formu’nu kabul etmekle A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket”) tarafından gerçekleştirilecek ve Şirket’e ait internet sitesinde ve benzeri elektronik ortamlarda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla tarafınıza gönderilen tanıtım, bilgilendirme, memnuniyet araştırmaları, anket çalışmaları, kutlama, temenni, etkinliklere ilişkin davetlerin iletilmesine ilişkin mesaj ve bilgilendirmelerden haberdar olmayı;   işbu faaliyetler kapsamında tarafınızla elektronik posta, kısa mesaj, telefon ve benzeri vasıtalarla veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik iletinin gönderilmesi suretiyle iletişime geçilebileceğini, gerektiğinde söz konusu kayıtların ilgili Bakanlık ile paylaşılabileceğini kabul etmektesiniz. Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

Onay Formu’nun kabul edilmesi, reddetme hakkının kullanılması anına kadar geçerlidir; onay verilmemiş olması Şirket’in tarafınıza sağlayacağı hizmetleri etkilemeyecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin onayınızı tarafımızla [email protected] üzerinden iletişime geçerek her zaman geri alabilirsiniz. Ret bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde ticari elektronik ileti gönderimi durdurulacaktır.

Tarafıma A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yukarıda yer alan bilgiler ışığında ticari elektronik ileti gönderilmesini okudum, onaylıyorum.