smart güneş smart slider

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.Halka Arz Oluyor.

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ‘nin talep toplama tarihleri  16-18 Mart arasında 3 iş günü gerçekleştirilecek olup, pay başına halka arz satış fiyatı 14,00 TL olarak belirlenmiştir.

Sabit Fiyat ile Talep Toplama ve Satış  Yöntemi uygulanacaktır.

Halka Arz’da 25.500.000 nominal TL’si Sermaye Artırımı, 6.340.000 nominal TL’si ortak satışı olmak üzere toplam31.840.000 TL nominal tutarda pay ihracı gerçekleştirilecektir. Ayrıca 6.368.000 TLnominal tutarda ek pay satışı planlanmaktadır.

Hisse Kodu SMRTG.HE/ Yıldız Pazar olarak belirlenmiştir.

Halka arz büyüklüğü 445.8 Milyon TL – 534,9 Milyon TL aralığında planlanmakta olup, halka arz sonrası halka açıklık oranı, ek pay satışı hariç, %20,81 olarak hesaplanmaktadır.

Tahsisat grupları, Grup Çalışanları %1, Bireysel Yatırımcılar %20, Yüksek Başvurulu Yatırımcılar %39, Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar %40 olarak belirlenmiştir.

Grup Çalışanları, Bireysel ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılara Oransal Dağıtım yapılacak olup,  Grup Çalışanlarına halka arz fiyatı üzerinden %10 oranında iskonto uygulanacaktır.

 Fiyat İstikrarı planlanmaktadır.

İzahnameye ulaşmak için tıklayınız…

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzına SMRTG.HE kodu ile katılmak için

Hemen Hesap Aç!