E-Şirket’imize Ulaşmak İçin Tıklayınız

MKK (merkezi Kayıt Kuruluşu) tarafından geliştirilen yatırımcı bilgilendirme hizmetleri kapsamında, Merkezi Kaydi Sistemde (MKS) yer alan hesaplarında hareket oluşması halinde yatırımcıların anlık olarak SMS ve e-posta ile bilgilendirilmelerini amaçlayan e-CAS uygulaması hakkında 28.09.2009 tarih ve 482 sayılı Genel Mektubumuzla ayrıntılı bilgi verilerek yatırımcının tercihine dayalı olarak işleyen e-CAS Bilgilendirme Aşaması 05.10.2009 tarihinde devreye alınmıştır.

07.08.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun ‘‘Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’’in 24 ncü maddesinde aşağıdaki hususlara yer verilmiştir.

‘‘Yatırımcı uyarı sistemi”

MADDE 24 – (1) Hak sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik olarak MKK yatırımcı uyarı sistemine kayıtlılık, Kurul tarafından zorunlu tutulabilir.

(2) Yatırımcı uyarı sistemine kayıtlı olunmaması durumunda MKK tarafından belirlenen ve Kurulca onaylanan işlemlerin gerçekleştirilmesi engellenebilir.’’

Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından;

01.07.2015  tarihini takip eden dönemde, e-CAS uygulamasının Genişletilmiş Engelleme Aşaması’na yönelik olarak Kurul kararı alınabileceği ifade edilerek konunun üyelerimize duyurulması talep edilmiştir.

Uygulamanın Kurul’un duyurulmasını talep ettiği çerçevede  e-CAS uygulamasına kaydolmuş yerli yatırımcıların söz konusu işlemlerine MKS tarafından izin verileceği gibi, kayıtlı yatırımcıların hesaplarında gerçekleşen çıkış yönlü her türlü işlem (yatırım fonu katılma belgeleri işlemleri hariç) hakkında e-posta ve talep etmesi durumunda SMS ile anlık bilgilendirme yapılacaktır.

Yatırımcıların e-CAS uygulamasına kaydolmasına ilişkin ‘‘Yatırımcı/Gezgin e-YÖNET Portalı Üyelik İşlemleri Kılavuzu’’, Kuruluşumuz web sitesinin Bilgi Merkezi > Kılavuzlar bölümünde yer almaktadır. Genişletilmiş Engelleme Aşaması’nda söz konusu işlemlerinin herhangi bir aksaklığa uğramaması açısından yatırımcıların uygulama hakkında ve 01.07.2015 tarihine kadar e-CAS uygulamasına kayıt yaptırmaları yönünde üyelerimizce bilgilendirilmeleri ve üyelerimizin operasyonel hazırlıklarını tamamlamaları önem arz etmektedir.

Bilgileriniz sunarız.

 

Detaylı Bilgilendirme İçin Tıklayınız.

Detaylı Bilgilendirme İçin Tıklayınız.

Değerli Yatırımcılarımız, Borsa işlemleri dışındaki sermaye piyasası faaliyetlerinizden doğan, kısmen ve/veya tamamen giderilmeyen uyuşmazlıkların çözülmesi amacıyla, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bünyesinde ‘Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ oluşturulmuştur. Borsa işlemleri dışındaki sermaye piyasası faaliyetlerinizle ilgili, çözüme kavuşturulmayan uyuşmazlıklarla alakalı Kurum cevabının tarafınıza tebliğ edildiği tarihi izleyen atmış (60) gün içerisinde Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne başvuru yapabilirsiniz. Detaylı bilgi ve başvuru formu için: https://www.tspb.org.tr/tr/

Bilgilerinizin Gizliliği Bizim İçin Önemli

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin (A1 Capital) işlettiği internet sitesini (www.a1capital.com.tr) kullanarak aşağıdaki “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik Politikası”nı kabul etmiş bulunmaktasınız.

A1 Capital, kendi istek ve kararları doğrultusunda bu sitelerde yer alan program ve metinlerde ve bunlara ilişkin politikalarda her zaman değişiklik, ekleme veya çıkartma yapma hakkını saklı tuttuğunu açıkça beyan eder. İnternet Sitelerimizi kullanmaya devam etmeniz, yukarıda belirtilen olası değişiklikleri de kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Bu nedenlerle “Kullanım Koşulları” ve “Gizlilik Politikası” metnimizi ve sitelerimizde olası değişiklikleri, ekleme veya çıkartmaları düzenli olarak kontrol etmenizi önermekteyiz.

Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

A1 Capital sahip olduğu teknolojik imkânlar kapsamında müşteri memnuniyeti ve güvenliğini temin odaklı ve etik hizmet felsefesini gözeterek yatırımcıların işlemlerini güvenli şekilde gerçekleştirebilmesini sağlamak üzere A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kurumsal web sitesi www.a1capital.com.tr ve bundan sonra işleteceği başkaca web siteleri üzerinden (bundan sonra “İnternet Siteleri” olarak ifade edilecektir.) vermiş olduğu hizmetlerin bir parçası olarak yatırımcılarının (site ziyaretçilerinin) bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla tabi olunan yasal mevzuatta yer alan tüm gereklilikleri yerine getirmektedir.

A1 Capital, işlettiği İnternet Siteleri’nde kendisi hakkında yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt eder. Ancak, A1 Capital, kendisi tarafından hazırlanmış ve güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan toplanmış dahi olsa İnternet Siteleri’nde yer alan bilgi, rapor, analizler dahil diğer içeriğin doğruluğunu ve bütünlüğünü garanti etmemektedir. İnternet Siteleri’nde yer alan bu tür bilgiler bir araya getirilen genel bilgiye dayanır ve bildirimsiz değişikliğe tabidir.

A1 Capital, İnternet Siteleri’nde yer alan içerikte bulunan bilgi ve işlevlerin kesintisiz ya da hatadan arınmış olacağının, sorunlu yanları var ise giderileceğinin ya da forum alanları ve bunları erişilebilir kılan hizmet birimi de dahil olmak üzere, İnternet Siteleri’nin virüslerden veya başka zararlı unsurlardan arınmış olduğu garantisini vermemektedir.

İnternet Siteleri’nde yalnızca ürün, hizmet, kampanya başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı bilgi girişi yapılmaktadır. İletişim formlarında bizlerle paylaştığınız ya da A1 Capital kapsamında temin edilen kişisel bilgileriniz ve verdiğiniz her türlü bilgi ve açıklamalarınız öncelikle taleplerinizi yanıtlamak, sonrasında ise A1 Capital olarak size daha iyi hizmet verebilmek için kullanılacaktır. Bu bilgilerin yasal mevzuat ve izniniz dışında üçüncü kişiler ile paylaşımı söz konusu değildir. Paylaştığınız ve tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz A1 Capital tarafından korunur. A1 Capital ile paylaşmış olduğunuz kişisel verilerin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İnternet Siteleri, A1 Capital’e bilgi dönmesini ve kullanıcılar arasında gerçek zamanlı etkileşim sağlanmasını mümkün kılan forum alanları ve/veya sohbet odaları içerebilir. A1 Capital, forum alanlarına gönderilen mesajları, bilgileri ya da dosyaları denetlemez. Forum alanlarını ve bu ilgili internet sitesini kullanırken, aşağıdaki koşullara uymayı baştan kabul etmiş sayılırsınız:

Başka bir kullanıcının forum alanlarını, chat odalarını ve diğer etkileşimli alanları kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellememek;

Suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek ya da yerel, ulusal ya da uluslararası mevzuat düzenlemelerine aykırılık yaratan ya da aykırılığı teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dahil hiçbir yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalamamak ya da iletmemek;

Başkasının gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlananlar da dahil olmak üzere; sahibinden ya da haklarını elinde tutandan önceden izin almaksızın, başkalarının haklarını çiğneyen ya da ters düşen hiçbir bilgi, yazılım ya da başka malzeme postalamamak ya da iletmemek.

Virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiçbir bilgi, yazılım ya da başkaca bir malzeme postalamamak ya da iletmemek.

Bu hizmeti kullanırken, A1 Capital forum alanlarını, sohbet odalarını ve diğer karşılıklı etkileşimi mümkün kılan alanları denetlemek gibi bir zorunluluğu olmadığını baştan kabul etmiş sayılırsınız. Ancak, A1 Capital, yukarıda sayılan şartlara ve koşullara tamamıyla ya da kısmen uygun olmadığına karar verdiği her tür bilgiyi ve içeriği değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma hakkını ve herhangi bir yasal, idari ya da diğer düzenleyici ve denetleyici mercilerin isteğine yanıt vermek için her türlü bilgiyi açıklama hakkını her zaman saklı tutar.

İnternet Siteleri’ne girilen bilgilerin güvenliği açısından, A1 Capital tarafından sistem ve internet altyapısını en güvenilir seviyede tutmak üzere, risk ve maliyet unsurlarını göz önünde bulundurarak azami önlemlerin alınmasına gayret gösterilmektedir. Bu amaçla A1 Capital güvenli müşteri alanında “Secure Socket Layer” (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır. 128 bir SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelendiğinden 3üncü şahsıların eline geçmesi engellenmiştir.

Ziyaretçilerin İnternet Siteleri’ne ürün, hizmet, kampanya başvurusu ve bilgi güncelleme amaçlı girmiş oldukları bilgilerin diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenememesi ve müşterilerimizin bizimle paylaştığı bilgilere hukuka aykırı olarak ulaşılamaması ve işlenememesi için azami gayret gösterilmektedir. A1 Capital, ilgili olmayan kendi personeli dahil, bu bilgilere ulaşımı kısıtlamaktadır.

İnternet Siteleri’nde gerekmesi halinde A Capital tarafından işletilmeyen diğer bazı internet sitelerine de link verilebilmektedir. Gizlilik Politikamızda yer alan bu taahhütlerimiz sadece A1 Capital’e ait İnternet Siteleri için geçerlidir ve söz konusu link verilen diğer web sitelerini kapsamamaktadır. İnternet Siteleri’nde yer alan linklerin kullanılması ile erişilecek diğer internet sitelerindeki kullanım ile ilgili o sitelere ait gizlilik güvencesi ve kullanım şartları geçerlidir.

İnternet Siteleri’nde yer alan reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen diğer internet sitelerinde yer alan bilgilerin kullanımı; söz konusu internet sitelerinin etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu sitelerde oluşabilecek veya yaşanabilecek herhangi bir maddi, manevi zarar ve kayıplardan A1 Capital sorumlu değildir. Bu hususta A1 Capital’den herhangi bir hak ya da zarar veya tazminat talep edilemez. Bu bağlantılardan herhangi birini ziyaret etmeniz durumunda, erişilen sitenin gizlilik ve diğer politikalarını dikkate almalısınız. Diğer internet sitelerinin benzeri politika ve uygulamalarından sorumlu olmadığımızı önemle belirtiriz. A1 Capital, bağlı ortaklıkları, iştirakleri, ortakları ya da sermaye veya yönetim ilişkisi içerisinde bulunduğu diğer tüzel kişilikler, üçüncü şahıslar tarafından işletilen internet sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde belirlememekte ya da denetlememektedir. Üçüncü şahıs sitelerindeki içerik ‘ olduğu gibi ‘ sağlandığından A1 Capital bu sitelerin güvenilirliği konusunda açık veya dolaylı hiçbir garanti vermez.

A1 Capital, destek hizmetlerinin temini amacıyla farklı kuruluşlarla çalışılmasının gerektiği durumlarda, bu firmaların da A1 Capital gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarına azami özen ve gayret gösterecektir. Ancak bu kuruluşlarla çalışılması sırasında, ilgili kuruluşların sorumluluğu kapsamında oluşabilecek zarar veya ziyanda A1 Capital, kendisine atfedilebilecek kusurular dışında, sorumlu tutulamaz, ortaya çıkan zararın tazmini amacıyla talepte bulunulamaz.

İnternet Siteleri’nde yer alan bilgi, materyal, fiyat, veri, rapor ve bunların düzenlenmesi konusundaki telif hakları, A1 Capital’e aittir. İnternet Siteleri’nin barındırdığı üçüncü şahıslara ait içerik dışında kalan bilgi ve materyallere dair tüm telif hakları, tescilli marka, patent, entelektüel ve diğer mülkiyet hakları A1 Capital’de saklıdır.

İnternet Siteleri’nde verilen hizmet T.C. yasalarına uygun olarak yürütülecektir. Eğer bu Koşullar Şartları ve Gizlilik Politikası’nın herhangi bir maddesi, yasadışı, geçersiz ya da herhangi bir nedenden ötürü yasal açıdan uygulanamaz durumdaysa, o halde söz konusu madde politikamızdan çıkarılabilir sayılacak ve geriye kalan maddelerin geçerliliğini ve yasal açıdan uygulanabilirliğini etkilemeyecektir.

İhmal de dahil olmak üzere, ancak bununla da sınırlanmamak üzere, hiçbir koşulda, A1 Capital, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ya da ortakları ile sermaye veya yönetim ilişkisi bulunan diğer tüzel kişilikler A1 Capital İnternet Siteleri’ndeki içeriğin kullanımından ya da kullanılamamasından kaynaklanabilecek doğrudan, dolaylı, rastlantısal, özel ya da sonuçlarının yol açabileceği hiçbir zarardan sorumlu değildir.

A1 Capital’e müşteri olmakla ve İnternet Sitelerini kullanmakla, herhangi bir kullanıcının küçük düşürücü, haysiyet kırıcı, hakaret içeren, ya da yasal olmayan davranışlarından dolayı A1 Capital’in sorumlu tutulamayacağını baştan kabul etmiş sayılırsınız.

 

 

Bu internet sitesinde yer alan bilgi, malzeme ve görsel unsurların ve bunların düzenlemelerinin telif hakkı aksi belirtilmedikçe A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye aittir.

BİST isim ve logosu “Koruma Marka Belgesi” altında korunmakta olup, izinsiz kullanılamaz, iktisab edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST’e ait olup, izinsiz tekrar yayınlanamaz.