hesap aç form mobile

Yatırım Hesabı Aç

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası (VİOP) Nedir?

Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası; ekonomik veya finansal göstergeler ile
sermaye piyasası araçları üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımının yapıldığı
organize bir piyasadır.

VİOP'un Avantajları Nelerdir?

Riskten Korunma (Hedging)

Teminatların Nemalandırılması

Kaldıraç Etkisi

Portföy Çeşitlendirmesi

Vergi Avantajı

 

VİOP Hakkında Bilmeniz
Gereken Her Şey

VİOP’ta gerçekleştireceğiniz vadeli işlemler ile ilgili sıkça sorulan sorulara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

Türev piyasalar, bir mal ya da finansal varlığın alımı ya da satımına ilişkin anlaşmaların bugün yapıldığı, ancak ödeme ya da teslimatın yani yükümlülüklerin anlaşmada belirlenen ileri bir vadede yapılmasını öngören araçların işlem gördüğü piyasalardır. Dolayısıyla, değeri bir başka malın ya da finansal varlığın değerine bağlı olarak belirlenen bu araçlar türev araçlar, bu araçların işlem gördüğü piyasalar ise türev piyasalar olarak adlandırılmaktadır.
Türev aracın değerinin bağlı olduğu mal ya da finansal araçlara dayanak varlık (underlying asset) denilmektedir. Dayanak varlık, mal, ürün, gösterge ya da finansal bir araç olabilir. Türev araçlar dayanak varlığın sahipliğinin değişmesi gerekmeden, bu varlığa bağlı hak ve yükümlülüklerin alınıp satılmasına imkân verir.

Alivre (forward) sözleşmeler, vadeli işlem (future) sözleşmeleri, opsiyon (option) sözleşmeleri ve swap sözleşmeleri vadeli piyasalarda yaygın olarak kullanılan türev araçlardır.

Türev araçlar gerek organize piyasalarda (borsa), gerek organize olmamış diğer (tezgah üstü) piyasalarda alınıp satılabilir. Söz konusu işlemlerin yapılmasına aracılık edecek kurumun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olması şarttır.

Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde yer alan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası; ekonomik veya finansal göstergeler ile sermaye piyasası araçları üzerine düzenlenmiş vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımının yapıldığı organize bir piyasadır.

Riskten Korunma (Hedging)
Riskten korunma basitçe taşınan riski minimum seviyeye indirmek ya da yok etmek amacıyla karşıt bir işlem yapılmasıdır. Vadeli piyasalar yatırımcılara, sahip oldukları vadeli sözleşmenin dayanak varlığının işlem gördüğü spot piyasalardaki olası ters fiyat hareketine göre “ters pozisyon” almak suretiyle riskten korunma olanağı verir

Teminatların Nemalandırılması
VİOP müşteri hesaplarında bulunan teminatlar pozisyonda dahi olsa günlük olarak faiz getirisi elde ederler. Dolayısıyla yatırımcı, hesabındaki tutar üzerinden günlük faizden geliri sağlamış olur.

Kaldıraç Etkisi
Kaldıraç, daha az bir tutar ile daha büyük hacimli işlem yapmaya imkân veren bir tekniktir. Örneğin, kaldıraç oranının 1:10 olduğu bir piyasada yatırımcılar 1 TL teminat yatırmak suretiyle 10 TL’lik işlem yapabilirler. Vadeli piyasalar, kaldıraç sistemi ile çalışan piyasalardır.
Dolayısıyla kaldıraçlı piyasalar yatırımcılara küçük tutarlarda yatırımla büyük miktarlı pozisyon alma ve yüksek kazanç elde etme imkânı sunar. Ancak kaldıraç etkisinin çift taraflı çalıştığı unutulmamalıdır. Yüksek kazanç imkânı olduğu gibi, olası ters hareketlerde yatırımcı açısından spot piyasaya göre çok daha hızlı ve büyük tutarlarda zarar etme riski de mevcuttur.

Portföy Çeşitlendirmesi
Vadeli piyasalar yatırımcılara, piyasada işlem gören çeşitli sözleşmeler yardımıyla portföy çeşitlendirmesi ve dolayısıyla riskin dağıtılması açısından alternatif seçenekler sunar.

Fiyat Düşüşlerinden Faydalanma
Vadeli piyasalar yatırımcılara kısa pozisyon alarak fiyat düşüşlerinden faydalanma imkânı sağlar.

Vergi Avantajı
VİOP’da işlem gören pay senedi ve endekslerine dayalı sözleşmelerden elde edilen kazançlara mevcut durumda % 0 stopaj uygulanmaktadır.

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde arbitraj, korunma ya da spekülatif amaçlı yatırım yapmak isteyen tüm kurumsal ve bireysel yatırımcılara hitap eder.

Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde işlem gören VİOP piyasası, müşteri teminatlarının Takasbank güvencesinde olduğu yasal bir piyasadır.

VİOP’ta çeşitli dayanak varlıklar üzerine düzenlenmiş vadeli işlem sözleşmeleri ile opsiyon sözleşmeleri işlem görmektedir.

İşlem Gören Başlıca Vadeli İşlem Sözleşmeleri:

  • Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri
  • Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri
  • Döviz Vadeli İşlem Sözleşmeleri
  • Kıymetli Madenler Vadeli İşlem Sözleşmeleri
  • Enerji Vadeli İşlem Sözleşmeleri
  • Yabancı Endeksler Vadeli İşlem Sözleşmeleri
  • Faiz Vadeli İşlem Sözleşmeleri
  • Devlet İç Borçlanma Senet, Vadeli İşlem Sözleşmeleri

İşlem Gören Opsiyon Sözleşmeleri:

  • Pay Opsiyon Sözleşmeleri
  • Pay Endeks Opsiyon Sözleşmeleri
  • Dolar TL Opsiyon Sözleşmeler

Söz konusu sözleşmelerin detayları için www.borsaistanbul.com adresinden detay bilgi alabilirsiniz.

PazarlarNormal Seans SaatleriAkşam Seansı Saatleri
Pay Türev Pazarı09:30-18:10Akşam seansında işlem görmez.
Diğer Türev Pazarları09:30-18:1519:00-23.00 (Endeks vadeli işlem sözleşmeleri ile Dolar/OnsAltın, Gümüş, Pladyum ve Platin vadeli işlem sözleşmeleri akşam seansında işlem görmektedir.)

Bir yatırımcının sahip olduğu pozisyonlarına ilişkin olarak bulundurması gereken toplam teminat tutarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarının altında kalması durumunda; yatırımcıya (hesaba) Teminat Tamamlama Çağrısı (Margin Call) gönderilir.

Kurumumuzda, gün sonunda teminat tamamlama çağrısı alan bir yatırımcının ertesi iş günü en geç saat 14:30’a kadar çağrı miktarı kadar nakit yatırması ya da pozisyon azaltması gerekmektedir.

Dayanak Varlık

Türev araçların tümü, bir dayanak varlığın üzerine düzenlenir. Örneğin USD/TL vadeli işlem sözleşmesinde dayanak varlık USD/TL kurudur.

Kısa Pozisyon Nedir?

Bir varlığa dayalı sözleşmeyi satan durumunda olmaktır.

Uzun Pozisyon Nedir?

Bir varlığa dayalı sözleşmeyi alan durumunda olmaktır.

Açık Pozisyon Sayısı

Sahip olunan uzun veya kısa pozisyon sayısının ayrı ayrı toplamına eşittir.

Başlangıç Teminatı 

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda pozisyon açabilmek için hesapta bulunması gereken asgari teminat tutarıdır.

Teorik Fiyat

Dayanak varlığın fiyatına taşıma maliyeti ve diğer maliyetler eklenerek hesaplanan vadeli işlem sözleşmesi fiyatıdır.

Spot Fiyat

Dayanak varlığın anlık olarak teslimi için geçerli olan spot piyasadaki fiyatıdır.

Uzlaşma Fiyatı 

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde işlem günü sonunda teminatların güncellenmesi ve geçici kar zararların hesaplanmasında esas alınan değerleme fiyatıdır. Bu fiyat, kapanış fiyatından farklı olabilir.

Sözleşme Büyüklüğü 

Her bir vadeli işlem sözleşmesindeki alım satıma konu miktarın tanımlanmasıdır. (Örneğin altın vadeli işlem sözleşmesinde 1 gram, Dolar/TL sözleşmelerinde 1.000 ABD Doları)

Ters İşlem (Pozisyon Kapama)

Ters işlem, sahip olunan pozisyona aksi yönde işlem yapmak suretiyle pozisyonun kapatılmasıdır. Örneğin bir sözleşmede 15 adet kısa pozisyon olan bir yatırımcı, aynı sözleşmenin aynı vadesinde 15 adet ya da daha fazla sözleşme satın alırsa ters işlem ile pozisyon kapatmış veya azaltmış olur.

Yayılma Pozisyonu

Yatırımcının aynı sözleşmenin farklı vadelerinden birinde uzun, diğerinde kısa pozisyon alması ile ortaya çıkan pozisyondur.

Bir sözleşmede uzun (kısa) pozisyona sahip bir müşterinin, aynı sözleşme için kısa (uzun) pozisyon alması halinde tekrar teminat yatırmasına gerek yoktur.

Opsiyon Nedir?

Opsiyonlar, belli bir vadeye kadar (veya opsiyon tipine göre belirli bir vadede), opsiyona dayanak varlık oluşturan belli miktardaki bir mal, sermaye piyasası aracı ya da ekonomik göstergeyi belli bir fiyattan alma ya da satma hakkını, belli bir prim karşılığında opsiyonu satın alan kişiye veren, ancak alıcı tarafa bir zorunluluk yüklemeyen; buna karşılık opsiyonun satıcısını (opsiyonu yazan tarafı) talep edilmesi halinde satmaya ya da satın almaya zorunlu tutan sözleşmelerdir.

Opsiyon ile Vadeli İşlem Sözleşmeler Arasındaki Fark Nedir?

Her iki sözleşme arasındaki temel fark şudur: Vadeli işlem sözleşmesi almak ya da satmak suretiyle pozisyon alındığında, alınan bu pozisyon (dayanak varlığı vadesinde almak ya da satmak yönünde) bir zorunluluk getirirken; opsiyon sözleşmelerinde bu zorunluluk sözleşmenin alıcı ya da satıcı tarafında olunmasına göre değişmektedir.

Bir opsiyon sözleşmesi satın alındığında aslında bir hak satın almış olur, dolayısıyla bu hakkın kullanılıp kullanılmaması alan tarafın isteğine bağlıdır. Oysa, bir opsiyon sözleşmesi satıldığında (yazıldığında), bu sözleşmeyi alanın istemesi halinde satıcı taraf yerine getirmesi gereken bir zorunluluk üstlenmiş olur.

Kullanım Fiyatı 

Opsiyon alıcısının, opsiyon sözleşmesinden kaynaklanan hakkını kullanmak istemesi durumunda sözleşmeye konu varlığı alabileceği ya da satabileceği fiyattır.

Opsiyon Tipi

Dünyada Avrupa Tipi ve Amerikan Tipi olmak üzere işlem gören iki tipte opsiyon vardır. Bu opsiyon tipleri arasındaki tek fark, uzun pozisyon sahibinin haklarını kullanabileceği zaman diliminden kaynaklanmaktadır.

Avrupa tipi opsiyonlarda uzun pozisyon sahibi taraf hakkını (opsiyonu) sadece vade bitim tarihinde borsa tarafından belirlenen zaman diliminde kullanabilir. Bu tarihten önce kullanamaz.

Amerikan tipi opsiyonlarda ise uzun pozisyon sahibi taraf hakkını (opsiyonu) opsiyonun yazım (satın alım) tarihi ile vadesi arasındaki herhangi bir süre içinde serbestçe kullanabilir.

VİOP’da işlem yapabilmek için Borsa İstanbul A.Ş. VİOP üyesi olan banka veya aracı kurumlarda hesap açtırılabilir. Hesap açım işlemlerinde, kimlik bilgileri ve adres beyanının verilmesi, VİOP müşteri sözleşmesinin imzalanması ve uygunluk testinin yapılması gerekmektedir.

Hesabın aktif hale gelmesi sonrasında, hesabına teminat yatırarak VİOP’ta alış-satış işlemlerine başlanabilir.

VİOP’ta kaldıraç oranı, üründen ürüne farklılık göstermekle birlikte, genellikle 5-20 arasındadır. Kaldıraç oranı, pozisyon hacminin teminat tutarına bölünmesiyle hesaplanır.

Vadeli piyasalarda mevcut olan kaldıraç etkisi, yatırımcı için yüksek kazanç elde etme imkânı sağladığı gibi aynı yükseklikte zarar etme riskini de taşır.

Olağanüstü fiyat hareketlerinin yaşandığı dönemlerde hesapların eksi bakiyeye geçmesi (zarar etmesi) mümkündür. Bu nedenle türev işlemlerinizin ve teminatlarınızın düzenli olarak takibi ve yönetimi gerekir.

Emirlerin aşağıdaki dört fiyat belirleme yönteminden biri ile gönderilmesi gerekir:

  • Limit (LMT): Limit olarak belirlenen fiyata kadar işlem gerçekleştirmek amacıyla kullanılan emir yöntemidir. Bu emirlerde alım ya da satım yapmak istenen fiyat ve miktar girilmesi zorunludur.
  • Piyasa (PYS): Fiyat girilmeksizin, emir girildiği anda alım ya da satım yapılmak istenen sözleşme için piyasada mevcut olan en iyi fiyatlı emirden başlanarak, istenen miktara kadar emrin gerçekleştirilmesi için kullanılır. Piyasa emirleri, süre bakımından Gerçekleşmezse İptal Et (GIE) ya da Kalanı İptal Et (KIE) süreleri kullanılarak piyasaya iletilebilir.
  • Piyasadan Limite: Piyasa emirlerine benzer şekilde fiyat girilmeksizin sadece miktar girilerek piyasaya iletilir. Piyasa emrinden farklı olarak, piyasadaki sadece en iyi fiyat kademesinde bekleyen emirlerle eşleşen emirlerdir. Emrin, en iyi fiyat kademesinde bekleyen emirlerle eşleşmeyen, yani işleme dönüşmeyen kısmı ise gerçekleşen son işlem fiyatını alarak limit fiyatlı emre dönüşür ve emir defterinde beklemeye geçer. Sürekli işlem esnasında gerçekleşmez ise emir otomatik olarak iptal edilir.
  • Şarta Bağlı (SAR): Piyasada emir verilirken belirlenen fiyat (aktivasyon fiyatı) oluştuğunda veya alış emirleri için daha yüksek ve satış emirleri için daha düşük fiyat oluşması halinde aktif hale gelmesi amacıyla verilen emirdir.
 • Vadeler Arası Strateji Emirleri: VİOP’ta işlem gören vadeli işlem sözleşmelerinin farklı vade aylarına (spread fiyatıyla girilecek tek bir emir üzerinden) aynı anda ters yönlü otomatik iki emir gönderilmesine imkan sağlayan emirlerdir.

Söz konusu emirler hakkında www.borsaistanbul.com adresinden veya Şirketimizi arayarak konunun uzmanlarından daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

VİOP emirlerinin aşağıdaki emir geçerlilik sürelerinden birine uygun olarak gönderilmesi şarttır:

  • Günlük Emir (GUN): Girildiği gün için geçerli olan emirlerdir. Gün sonunda işleme dönüşmemişse otomatik olarak iptal edilir.
  • İptale Kadar Geçerli Emir (İKG): Girildiği andan iptal edildiği ana kadar geçerli olan emirdir. Emir iptal edilmediği veya eşleşmediği sürece aktiftir ve ilgili sözleşmenin vade sonuna kadar geçerli olur. İlgili sözleşmenin vadesi sonunda otomatik olarak iptal edilir.
 • Tarihli Emir (TAR): Piyasaya iletilirken girilen tarihe kadar geçerli olan emirdir. Belirtilen tarihe kadar eşleşmez ya da iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda otomatik olarak iptal edilir. Belirlenecek tarihin, ilgili sözleşmenin vade sonundan daha sonraki bir tarih olmaması gerekir.
 • Gerçekleşmezse İptal Et (GIE): Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının gerçekleşmesi, aksi takdirde tamamının iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.
 • Kalanı İptal Et (KIE): Girildiği anda, pasifte karşı tarafta bekleyen emirlerin durumuna göre emrin tamamının veya bir kısmının gerçekleşmesi, gerçekleşmeyen kısmının ise iptal edilmesi için kullanılan emir türüdür.

Emir süreleri hakkında www.borsaistanbul.com adresinden veya Şirketimizi arayarak konunun uzmanlarından daha detaylı bilgi alabilirsiniz.

Hayır, Kurumumuzda hesap açılışlarımız ücretsizdir.

VİOP’ta işlem gören her sözleşmenin referans aldığı bir dayanak varlık vardır. Dayanak varlıklar; hisse senedi, endeks, döviz ve altın gibi varlıklar olabilir. VİOP 30 endeksinin, dayanak varlığı da BIST 30 endeksidir.

VİOP 30 endeksi, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) işlem gören endeks vadeli işlem sözleşmesidir. VİOP 30 endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören en yüksek işlem hacmine sahip 30 hisse senedinin ağırlıklı ortalamasını temsil eden bir vadeli işlem sözleşmesidir.

VİOP  30 endeksi, BIST 30 Endeksi’nin vadeli işlem sözleşmesi olup, VİOP 30 endeksinin fiyatı, endeks içerisinde yer alan 30 hisse senedinin güncel fiyatları ve ağırlıkları kullanılarak hesaplanır.

VİOP 30 endeksi, VİOP’ta XU030 kodu ile işlem görmektedir.

VİOP 30 endeksi, Borsa İstanbul’da işlem gören ve piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirketin hisse senedini temsil eden bir endekstir.

VİOP 30 endeks sözleşmesinin fiyatı, endeksin dayanak varlığı olan BIST 30 endeks değerinin 1000’e bölünmesi ile belirlenir.

VİOP 30 endeksi, yatırımcılara BIST 30 endeksin performansını takip etme, risk yönetimi ve portföy çeşitlendirme imkanı sunar. VİOP’ta kaldıraç sistemi kullanıldığından, kazançların yanı sıra yüksek kayıp risklerinin de bulunduğu göz ardı edilmemeli ve VİOP 30 endeks sözleşmesine yatırım yapmadan önce piyasa koşullarını doğru analiz etmek ve riskleri değerlendirmek oldukça önemlidir.

VİOP 30 endeksi, Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem gören bir endekstir. VİOP 30 endeks vadeli işlem sözleşmeleri, yatırımcılara birçok avantaj sunmaktadır.

 • Risk Analizi: Vadeli işlemler, yatırımcılara gelecekte oluşabilecek beklenmedik fiyat dalgalanmalarına karşı korunma olanağı verir. Örneğin, ileri vadeli döviz alım veya satım işlemi yaparak, yatırımcılar spot piyasada beklenmedik fiyat hareketlerine karşı önlem alabilirler. Bu sayede yatırımcılar, ileriye yönelik finansal hedeflerini daha rahat bir şekilde gerçekleştirirler.
 • Kaldıraç: VİOP 30 endeks işlemlerinde kaldıraç kullanılarak daha düşük teminatlarla daha büyük miktarlarda pozisyon alınabilir. Bu sayede yatırımcılar, düşük teminat tutarları ile yüksek kar potansiyeline sahip işlemler yapabilirler. Ancak unutulmaması gereken diğer bir noktada, daha düşük teminat ile daha yüksek pozisyon alınabildiği için, ters pozisyonda yüksek zararlarda söz konusu olabildiğinden, yatırımcıların piyasa koşullarını iyi analiz ederek yatırım tercih ve yönlerini belirlemeleri önemlidir.
 • Likidite: VİOP 30 endeks sözleşmesi işlemlerinde oldukça yüksek likidite bulunmaktadır. Bu sayede yatırımcılar, işlem yapmak istedikleri anda kolaylıkla alım satım yapabilirler.
 • Çift Taraflı İşlem İmkanı: Yatırımcılar VİOP 30 endeks işlemlerinde, fiyatların sadece yükseleceğine yönelik işlem açmayabilirler. Yatırımcılar VİOP 30 endeks sözleşmeleri ile tün VİOP sözleşmelerinde olduğu gibi piyasalar yükselirken de, düşerken de işlem açarak kazanç elde edebilirler.

VİOP 30 endeks sözleşmesi işlemlerinde de diğer tüm yatırım araçlarında olduğu gibi, herhangi bir yatırım kararı vermeden önce piyasa koşullarının ve risklerinin dikkatli bir şekilde analiz edilmesi önemlidir.

VİOP’ta yapılan işlemlerden elde edilen gelirler %10 stopaja tabidir.

Ancak hisse (pay) senetleri ve hisse senedi endekslerine dayalı sözleşmelerden elde edilen kazançlarda stopaj oranı 0’dır. Bu nedenle, VİOP 30 endeks sözleşmelerinden kaynaklı işlemlerde de stopaj oranı 0’dır.

VİOP 30 endeksi canlı olarak birçok platformda takip edilebilir.

 • Borsa İstanbul’un resmi internet sitesi: Borsa İstanbul’un resmi internet sitesinde VİOP 30 Endeksi’nin canlı fiyat bilgilerini, grafiklerini ve diğer önemli verilerini takip etmek mümkündür.
 • VİOP işlem platformları: VİOP işlem platformları, yatırımcılara VİOP 30 endeksinin canlı fiyat bilgilerini sunar. VİOP işlem platformlarına, aracı kurumlar üzerinden erişilebilir.
 • Finansal haber kaynakları: Birçok finansal haber kaynağı, VİOP 30 endeksinin canlı fiyat bilgilerini sunmaktadır. Bu haber kaynaklarına internet üzerinden kolayca erişilebilir.
 • Mobil uygulamalar: Birçok finansal mobil uygulama, VİOP 30 endeksinin canlı fiyat bilgilerini sunar. Bu uygulamalar, yatırımcıların her yerden endeksin performansını takip etmelerine olanak tanır.

VİOP 30 Endeksi’nin canlı takibi için, yatırımcıların tercih ettikleri bir platform seçmeleri ve güncel bilgileri takip etmeleri önerilir. Bu şekilde, yatırımcılar VİOP 30 endeksinin fiyat hareketlerini takip edebilir ve yatırım kararlarını buna göre verebilirler.

Yatırımcılarımız, A1 Capital işlem platformlarından da VİOP 30 endeks fiyat bilgilerine kolayca ulaşabilmektedirler.

Uluslararası piyasaların açık olduğu saatlerde de işlem yapılabilmesi ve yatırımcıların etkin risk yönetimi yapabilmelerine olanak sağlamak için, Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) Akşam Seansı uygulamasına 17 Ocak 2020 tarihinde geçilmiştir.

VİOP’ta normal işlem saatleri 09:30 – 18:15 arasındadır.

VİOP akşam seansı ise 19:00 – 23:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Yarım işgünlerinde ve yılın son işgününde akşam seansı yapılmaz.

VİOP’ta Akşam Seansı; mevcut durumda 09:30-18:15 saatleri arasında sürekli müzayede esasına göre düzenlenen normal seansı takip eden 19:00-23:00 saatleri arasında sürekli müzayede esasına göre düzenlenen bir seanstır.

09:30 – 18:15 saatleri arasındaki normal seans işlemlerinin, akşam seansında da geçerli olabilmesi için, normal seans içerisinde emir verilirken “Akşam seansında da geçerli olsun” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.

Normal seans içerisinde akşam seansında geçerli olacağı belirtilmeden girilen ve henüz eşleşmemiş olan İptale Kadar Geçerli (İKG) ve Tarihli (TAR) emirler, akşam seansında inaktif statüye çekilir ve akşam seansından bu emirler etkilenmezler. Bu emirler ertesi işlem günü normal seans başlangıcında, öncelik sıraları korunacak şekilde otomatik olarak aktif statüye çekilmektedir.

VİOP akşam seansında gerçekleşen işlemler bir sonraki gün gerçekleşecek işlemler ile beraber takasa konu olmaktadır.

VİOP akşam seansında Günlük, Limitli, Şarta Bağlı, Gerçekleşmezse İptal Et (GİE) ve Kalanı İptal Et (KİE) emir türlerinden işlem girişi yapılabilir. Tarihli (TAR), İptale Kadar Geçerli (İKG) veya piyasa fiyatlı emirler akşam seansında girilemez.

VİOP akşam seansında aşağıdaki sözleşmeler ile işlem yapılabilir;

 • Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri
  • BIST 30 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri
  • BIST Banka Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri
  • BIST Sınai Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri
  • BIST Likit Banka Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri
  • BIST Banka Dışı Likit 10 Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri
 • Dolar/Ons Altın Vadeli İşlem Sözleşmeleri
 • Dolar/Ons Gümüş Vadeli İşlem Sözleşmeleri
 • Dolar/Ons Paladyum Vadeli İşlem Sözleşmeleri
 • Dolar/Ons Platinum Vadeli İşlem Sözleşmeleri

VİOP akşam seansı ise 19:00 – 23:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

Yarım işgünlerinde ve yılın son işgününde akşam seansı yapılmaz.

VİOP akşam seansında emir verebilmek için öncelikle bir aracı kurumda yatırım hesabının açılması ve VİOP’ta işlem yapabilmek için gerekli olan sözleşmelerin imzalanmış olması gerekmektedir. VİOP işlemleri yapmaya yetkili olan tüm yatırımcılar, akşam seansında da işlem yapabilirler.

VİOP normal seansta girilen bir emrin akşam seansında geçerli olabilmesi için, emrin verildiği anda “Akşam seansında da geçerli olsun” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir. Bu şekilde normal seans süresi içerisinde girişi yapılmayan VİOP emirleri, akşam seansında geçerli olmayacaktır. Eğer bu emirlerin VİOP akşam seansında da geçerli olması isteniyor ise, emrin iptal edilerek yeniden girişinin yapılması ve yeniden giriş yapılırken de “Akşam seansında da geçerli olsun” seçeneğinin işaretlenmesi gerekmektedir.

Saat 19:00 – 23:00 saatleri asarında ki VİOP akşam seansında piyasa emirleri kullanılmamaktadır. Yalnızca Limit ve Şarta bağlı emirler ile işlem yapılabilmektedir.

 

VİOP Akşam Seansı Geçerli Emir TürleriVİOP Akşam Seansı Geçerli Emir Süreleri
LimitGünlük
Şarta BağlıGerçekleşmezse İptal Et (GİE)
Kalanını İptal Et (KİE)

VİOP akşam seansında uygulanacak fiyat limitleri, ilgili günün normal seansı sonunda hesaplanan uzlaşma fiyatı üzerinden belirlenmekte olup, normal seans sonu uzlaşma fiyatının ± %3’ü olarak uygulanmaktadır.

VİOP akşam seansında gerçekleştirilen işlemler sonucunda oluşan karlar, prim alacakları, zararlar veya prim borçları bir sonraki işgününün sonunda hesaplara yansıtılmaktadır.

Normal seansa ilişkin gün sonu teminat çağrıları yapılırken, VİOP akşam seansında yapılan işlemler dikkate alınmamaktadır. VİOP akşam seansında gerçekleşen işlemlerin teminat çağrıları bir sonraki işgününün sonunda hesaplara yansıtılmaktadır.

VİOP akşam seansını canlı olarak birçok platformda takip edilebilir.

 • VİOP Resmi Web Sitesi: VİOP’un resmi internet sitesi, akşam seansı için belirlenen sözleşmelerin fiyatlarını canlı olarak takip etmek için kullanılabilir. VİOP resmi internet sitesinde ayrıca sözleşme fiyatlarındaki değişiklikler ve güncel piyasa haberleri gibi bilgiler de yer alır.
 • Aracı Kurumların İşlem Platformları: VİOP işlemi yapmak için kullanılan işlem platformları, akşam seansı sırasında sözleşme fiyatlarını canlı olarak gösterir. Bu platformlar, yatırımcıların işlem yapmalarına ve piyasa hareketlerini takip etmelerine olanak tanır.
 • Finansal Haber Siteleri: Finansal haber siteleri, VİOP’ta işlem gören sözleşmelerin fiyatlarını canlı olarak takip etmek için kullanılabilir. Bu sitelerde ayrıca piyasa analizleri, yorumlar ve diğer piyasa haberleri de yer alır.
 • Mobil Uygulamalar: VİOP işlemi yapmak için kullanılan mobil uygulamalar, yatırımcıların akşam seansında sözleşme fiyatlarını canlı olarak takip etmelerine olanak tanır. Mobil uygulamalar, yatırımcıların işlem yapmalarına ve piyasa hareketlerini takip etmelerine de yardımcı olur.

VİOP akşam seansını canlı takibi için, yatırımcıların tercih ettikleri bir platform seçmeleri ve güncel bilgileri takip etmeleri önerilir. Bu şekilde, yatırımcılar VİOP akşam seansının fiyat hareketlerini takip edebilir ve yatırım kararlarını buna göre verebilirler.

Yatırımcılarımız, A1 Capital işlem platformlarından da VİOP akşam seansı canlı fiyat bilgilerine kolayca ulaşabilmektedirler.

Neden A1 Capital?

Hızlı Emir İletimi

A1 Capital’in hızlı emir iletimi ile işlemlerinizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Kişiye Özel Yatırım Danışmanlığı

Uzman deneyimli kadrosu ile yatırımcılarımıza kişiye özel yatırım danışmanlığı hizmeti veriyoruz.

Rekabetçi Komisyon Oranları

Finansal yatırımlarınızda A1 Capital’in hızlı işlem ve rekabetçi komisyon oranı avantajlarından yararlanabilirsiniz

Günlük VİOP Analizleri

A1 Capital’in uzman araştırma kadrosunun hazırladığı günlük viop analizlerinden faydalanabilirsiniz.

Günlük İşlem Platformu

A1 Capital, güçlü teknolojik altyapısı ile yatırımcılarına güvenli bir işlem platformu sunar.

Yurtdışı Türev / Hisse

A1 Trader ile dünya borsaları hakkında bilgi sahibi olabilir, yatırımlarınızı uluslararası şirketlere ait hisse senetlerinde, vadeli işlemler gerçekteştirebilirsiniz.

VİOP İşlemlerinizi Güvenle Yapın