Duyurular

Değerli Yatırımcımız,

17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un  Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri kapsamında yapılan FX İşlemleri, Gelirler Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi kapsamına alınmıştır. Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile birlikte Kaldıraçlı işlemlerden  elde edilen gelirlere gelirden stopaj ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.  

 

Elde edilen kazancın hesaplanma yöntemi ve bu işlemlerde uygulanacak stopaj oranı alt düzenlemelerin yayımlanmasını takiben kaldıraçlı işlemler sonucunda elde ettiğiniz kazançlarınız  1 Ocak 2021 tarihinden itibaren stopaja tabi olacak ve vergi mevzuatı kapsamında doğan stopaj yükümlülüğü hesaplarınıza yansıtılarak tahsil edilecektir.

Saygılarımızla,

ÇEMAŞ Döküm Sanayi A.Ş. A.Ş. Taslak İzahnamesi İçin Tıklayınız.

Güler Yatırım Holding A.Ş. Taslak İzahnamesi İçin Tıklayınız.

Kervan Gıda Halka Arz İzahnamesi İçin Tıklayınız.

SPK İhraç Belgesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

01.10.2020 Tarihinde Devreye Alınacak Borsa İstanbul Duyurusu İçin Tıklayınız..

YENİ PAZAR YAPISI

Borsa İstanbul A.Ş.’nin 10.09.2020 ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.09.2020 tarihli kararları ile Yıldız Pazar ve Ana Pazar Gruplarında bazı değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre; Daha önce Ana Pazar Grup 2 ‘de işlem gören paylar ve Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem gören paylar  01.10.2020 tarihinden itibaren “Alt Pazar” adı altında  işlem görecektir.

Yenilenen Pay Piyasası Yönergesi’ne  göre “Alt Pazar”da işlem gören paylarda sürekli olarak brüt takas uygulanacak ve bu paylarda açığa satış ve kredili işlem gerçekleştirilemeyecek olup öz kaynak oranı % 0  olarak uygulanacaktır. 01.10.2020 tarihinden önce öz kaynak olarak kabul edilmiş paylar için 1(bir) ay süre ile eski oran kullanılarak hesaplama yapılabileceği hükme bağlandığı için yatırımcılarımızın hesaplarındaki teminat kompozisyonunu yeni duruma uygun hale getirmelerini rica ederiz.

Değerli yatırımcılarımız,

Şişecam ve iştiraklerinin ayrılma hakkı kullanım süreleri 23.09.2020 saat 17:00 itibariyle tamamlanmıştır.

SODA, TRKCM, ANACM ve SISE paylarında cari piyasa fiyatları ayrılma hakkı fiyatlarından daha yüksek olduğundan ayrılma hakkı kullanımı için başvuran olmamıştır.

DENCM’da ise 3,065 milyon pay, ayrılma hakkını kullanmak üzere başvurmuş olup yaklaşık 4,3 milyon pay 0,33089 değişim oranı üzerinden SISE paylarına dönüşecektir.

Şirketin Borsa’da son işlem günü 30.09.2020 tarihi olacak ve birleşme kapsamında pay dağıtımı 01.10.2020 tarihinde yapılacaktır.

Paylar için hesaplanan birleşme değeri  aşağıdaki gibi olacaktır.

Tablodaki cari fiyatlar 25.09.2020 kapanış fiyatları olup değişkenlik gösterecektir. Birleşme değeri hesaplaması 30.09.2020 fiyatları üzerinden yapılacaktır.

Tabloda hesaplanan birleşme değerleri dikkate alındığında  DENCM paylarını halen taşıyan yatırımcıların ciddi zararlar elde edeceği öngörülmektedir. Ayrıca, birleşme sürecinde yapılacak sermaye artırımının da yalnızca azınlık hissedarlarına verileceğini tüm yatırımcılarımıza önemle hatırlatmak isteriz.

27 Temmuz Pazartesi günü, Bist endekslerinden 2 sıfır atılacaktır. Yapılacak olan bu yeni düzenleme sonucu endekslerde ki görünüm aşağıdaki gibi olacaktır;

Örnek:

Endeks Mevcut Sonrası
XU030 Endeksi ( Spot XU030) 135.375,00 1.353,75
F_XU0300XXX ( Vadeli Endeks ) 135.450 1.354,50

Endeksler’den 2 sıfır atılması sonucu, 27 Temmuz Pazartesi günü   sistem / formül ve alarm uygulamalarında gerekli düzeltmelerin yapılması şarttır. Endeks ve Vadelilerine ait puan stopu ve / veya fiyat seviyesi içeren tüm yapılar o gün mutlaka güncellenmelidir. Aksi takdirde sorunlarla karşılaşılabilecektir.

Ayrıca, 24 Temmuz Cuma akşamı Viop Akşam seansı yapılmayacak olup, Borsada ki Endeks Vadeli ve Opsiyon ürünlerinin İKG ( İptale Kadar Geçerli ) ve  TAR ( Tarihli ) olan emirleri ile, emir durumu Açık olan ve / veya Şartlı olan tüm emirleri iptal edilecektir.

Gerçekleştirilecek olan işlemlerde, söz konusu hususlara özellikle dikkat edilmesini rica ederiz.  Kontrat teminat tutarlarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla

 

Şirketimizin 20.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Ankara Ulus İrtibat Bürosunun kapatılması konusunda karar verilmiş olup, söz konusu karar  SPK’nun 29.05.2020  tarihi 32992422-299 -E.5432 yazısıyla onaylanmıştır. 08.06.2020 tarihinden itibaren Ankara Ulus İrtibat Büromuzda hizmet verilmeyecek olup, ilgili tüm yatırımcıların hesapları Ankara Tunus İrtibat Bürosuna devredilmiştir. Yatırımcılarımız Ankara Tunus İrtibat Bürosu’nun 0312 419 04 77 numaralı telefonundan veya Genel Müdürlüğün 0212 371 18 00 numaralı telefonundan, info@a1capital.com.tr mail adresinden ve Beybi Giz Plaza Kat.2 D:5-6 Maslak – Sarıyer / İstanbul adresinden bize ulaşabilirler.

Sayın Yatırımcımız,

Şirket Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereğince,

03.06.2020 tarihinden itibaren  01.09.2020 tarihine  kadar GLRYH ve RTALB paylarında mevcut pozisyonu olan müşterilerin pozisyonlarını kapatmaya yönelik emirler dışında, Kurumumuzca Alım-satım emirleri kabul edilmeyecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Sayın Yatırımcımız,

28.05.2020 tarihinde TakasBank risk parametrelerini güncellemiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

JCR Eurasia Rating A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme neticesinde ;

Şirketimizin Bono İhraçları’nı yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB+ (Trk) olarak ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise ‘Stabil’ olarak belirledi.

Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ve görünümü ‘B/Negatif‘ olarak belirlenmiş olup diğer notlarla birlikte detayları sol sütunda gösterilmiştir.

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : B (Negatif görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : B (Negatif görünüm)

Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB+ (Trk)/(Stabil görünüm)

Uzun Vadeli İhraç Notu : BBB+ (Trk) Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : B (Negatif görünüm)

Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : B (Negatif görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-2 (Trk)/(Stabil görünüm)

Kısa Vadeli İhraç Notu A-2 (Trk) Desteklenme Notu : 2

Ortaklardan Bağımsızlık Notu : B

Olarak belirlenmiştir.

JCR Eurasia Rating A.Ş. tarafından yapılan KAP Açıklaması : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/84156

SELGD İzahname İçin Tıklayınız.

SELGD Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu İçin Tıklayınıza.

Değerli Yatırımcımız,

21.04.2020 tarihinde OILUSD petrol ürününde fiyatlanmada yüksek volatiliteden dolayı fiyat sağlayıcı tarafından saat 20:21 itibari OILUSD fiyatı durdurulmuştur. Belirtilen üründe işlemlerinizi kapatmak istediğinizde lütfen kurumumuz ile iletişime geçiniz.

Bilginize sunarız,

Saygılarımızla,

Sayın Müşterilerimiz,

Sermaye Piyasası Kurulu 23.03.2020 tarihli 2020/19 sayılı bülteninde küresel COVID-19 salgınının finansal piyasalarda oluşturduğu olumsuzlukları en aza indirebilmek için ; tevsik edilebilecek şekilde alınacak bir müşteri onayı çerçevesinde emir alınması, iletilmesi ve yine tevsik edici kayıt mekanizmalarının kurulması ve müşterilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması kaydıyla uzaktan erişimli çalışması öngörülen personelin cep telefonlarında yer alan whatsapp ve benzeri mobil uygulamalar üzerinden tesis edilecek iletişimler yoluyla veya personele tahsis edilmiş kişisel e-posta adresi üzerinden emir kabul edilmesini ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar  mümkün kılmıştır.

Bu durumda; internet üzerinden emir iletim süreci kesintisiz olarak devam edecek olup, 24.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar;

 • Whatsapp uygulaması üzerinden emir gönderilmek istenmesi halinde, emrinizin  şirketimizde kayıtlı bulunan cep telefonu numaranız üzerinden gelmesi kaydıyla, müşteri temsilcinizin şahsi cep telefonlarında bulunan whatsapp uygulaması üzerinden  emirlerinizi yazılı mesaj olarak gönderebilirsiniz. Ancak, Whatsapp sesli araması ile ya da sesli mesaj ile iletilen emirler kaydedilemeyeceği için kabul edilmeyecektir.
 • E-posta adresi üzerinden emir gönderilmek istenmesi halinde, emrinizin şirketimizde kayıtlı bulunan e-posta adresi üzerinden gelmesi kaydıyla müşteri temsilcinizin e-posta adresini kullanarak emirlerinizi iletebilirsiniz.

Sayın Yatırımcımız,

 İçinde bulunduğumuz olağan dışı koşullar yüzünden  piyasalarda yaşanan volatilite yüksekliği sebebiyle Foreks işlemleri için  Kaldıraç Oranlarımız Altın, Gümüş, XAU/EUR, KGRTRY, Crude Oil, Brent Petrol ve vadeli kontratları ile tüm endekslerde 17.03.2020 saat 00:00’dan itibaren geçerli olmak üzere  1:5  olarak güncellenecektir. Mevcut açık pozisyonları olan yatırımcılarımızın açık pozisyonları kaldıraç değişikliğinden etkilenmeyecek olup yeni açacağı işlemler için 1:5 kaldıraç geçerlidir.

Gereği hususunda bilgilerinizi rica ederiz.

CEMAS Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu İçin Tıklayınız.

CEMAS Onaylı İzahname İçin Tıklayınız.

CEMAS Fon Kullanım Yeri Raporu İçin Tıklayınız.

RTALB Onaylı İhraç Belgesi İçin Tıklayınız.

ANTALYA VE KURTKÖY İRTİBAT BÜROLARININ AÇILIŞI

“Sermaye Piyasası Kurulunun 10.12.2019 tarih ve 32992422-205.04.04-E.15351 sayılı yazısı ile;

“Şirinyalı Mahallesi Lara Caddesi N100 Ayseli Göksoy Apartmanı Kat:1 Daire:4 Muratpaşa – ANTALYA adresinde,

T: +90 242 324 09 00

F:+90 242 324 08 96

ve

Yenişehir Mahallesi Mustafa Akyol Caddesi Work Sguare MVK N13 Daire:206 Kurtköy – Pendik – İSTANBUL adresinde

T: +90 216 629 79 69

F:+90 216 629 74 66

İrtibat Büroları kurulmasına izin verilmiştir.

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Bedelli Sermaye Artırım İzahnamesi (SPK Onayına Sunulan) İçin Tıklayınız.

“Değerli yatırımcılarımız,

Borsa İstanbul A.Ş.’nin 27.09.2019 tarihli ve 2019/182 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.09.2019 tarihli ve 52 sayılı kararları çerçevesinde Pay Piyasası’nda Yıldız Pazar ve Ana Pazar’da işlem gören şirket payları benzer büyüklük, derinlik ve likiditeye sahip olanlar bir arada işlem görecek şekilde yeniden gruplandırılmıştır. Bu şekilde oluşturulan yeni Pazar yapısında, grupların işlem esasları farklılaştırılarak farklı gruplarda yer alan paylara farklı işlem esasları uygulanacaktır. Yapılan değişiklikler 04.11.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup bu tarih itibariyla ABCD Gruplandırma düzenlemesi yürürlükten kalkacaktır.

BIST duyurusu için tıklayınız “

Ana Pazar Grup2, GİP, YİP, PÖİP  Hisse Senetleri İçin Tıklayınız.

“Değerli Yatırımcımız,

BIST tarafından dünya borsaları ile uyum sağlanması ve etkileşimin artırılması amacıyla 04.10.2019 tairihinden itibaren Pay Piyasasında sürekli işlem yöntemi ile işlem gören menkul kıymetlerde halihazırda 13:00 – 14:00 saatleri arasında uygulanan “gün ortası tek fiyat” ve gün ortası “ara” bölümlerinin kaldırılarak bu menkul kıymetlerde 10:00 – 18:00 saatleri arasında kesintisiz sürekli işlem yöntemi uygulanmasına karar verilmiştir.

BIST duyurusu için tıklayınız.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kanunu’nun 128/1-(a) maddesi uyarınca Akbank T.A.Ş. (AKBNK.E), Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN.E), Türkiye Halk Bankası A.Ş.  (HALKB.E), Türkiye İş Bankası A.Ş. C grubu (ISCTR.E), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB.E), Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN.E) ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK.E) pay piyasalarında 16.10.2019 tarihinden itibaren geçici olarak uygulanmak üzere bazı kararlar alınmıştır.

Bu kararlardan, söz konusu paylarda depo şartı uygulanmasına ilişkin Kurul kararı aşağıda yer almaktadır:

“Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek AKBNK.E, GARAN.E, HALKB.E,  ISCTR.E, TSKB.E,  VAKBN.E,  YKBNK.E payları için depo şartı uygulanmasına,”

Görüldüğü üzere, depo şartı uygulanması sadece söz konusu payların satışa konu edilmesi durumunda geçerli olup, bu paylarda yapılacak alış işlemlerine ilişkin depo şartı getirilmediği açıktır.

Üyelerimiz ve yatırımcılardan gelen sorulardan bu konuda bir tereddüt oluştuğu görüldüğünden açıklama yapma gereği doğmuştur.

Saygılarımızla.

Sermaye Piyasası Kurulunun 17.09.2019 Tarih ve 32992422-205.99-E.11896 Sayılı kararına istinaden işlem platformu olarak kullanılmak üzere “A1 Trader” Markasının kullanılmasına izin verilmesine ilişkin başvurumuz olumlu karşılanmıştır.

Saygılarımızla.

Sayın Yatırımcımız,

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Takas Esasları Prosedürü’nün “Temerrüt Cezası” başlıklı 63. Maddesi gereği Üye’nin temerrüte düşmesi durumunda, teminat tamamlama yükümlülüğünün temerrütlü olarak yerine getirildiği iş günü Takasbank tarafından temerrüt cezası hesaplanmakta ve hesaplanan temerrüt cezası 50 TL.’nin altında ise 50.-TL. minimum temerrüt cezası olarak üyelerden tahsil edilmektedir.

Bu sebeple, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda gerçekleştirdiği işlemler nedeniyle takas günü teminat tamamlama yükümlülüğünü saat 15:00’a kadar yerine getirmeyen  yatırımcılarımızın hesaplarına, Takasbank tarafından hesaplanan ve bildirilen temerrüt cezası 50.-TL. olarak yansıtılacaktır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

ZEKERİYAKÖY İRTİBAT BÜROSU AÇILIŞI

“Sermaye Piyasası Kurulunun 08.08.2019 tarih ve 32992422-205.04.04-E.10682 sayılı yazısı ile;

Zekeriyaköy  Mahallesi 4.Cad. Alışveriş Blok N4N/15 N15 Zekeriyaköy – İstanbul adresinde İrtibat Bürosu kurulmasına izin verilmiştir.

T: +90 212 202 52 00

F: +90 212 202 52 40

Kurumumuzun 13.06.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kale Mah. Anafartalar Cad. Papatya Sok. NO:2/3 Altındağ-Ankara adresinde faaliyet gösteren Ankara Ulus İrtibat Bürosu’nun Tunalı Hilmi Caddesi No: 105/10 Çankaya-Ankara adresine nakline karar verilmiştir. İrtibat büromuz 17.06.2019 tarihinden itibaren yeni yerinde faaliyetlerine devam edecektir.

20.05.2019 tarih ve 2019/48 sayılı yönetim kurulu kararıyla Kırıkkale İrtibat Bürosu’nun kapatılmasına karar verilmiştir.

Detaylı bilgi ve sorularınız için irtibat;

Ankara  : 0 312 419 0479

Merkez : 0 212 371 1815

Değerli yatırımcımız,

28.03.2019 Gün sonu kapanışı itibari ile TRY çaprazlarında uygulanacak swap oranları aşağıdaki gibidir;,

*1 lot için swap değerleridir.

*EURTRY ve GBPTRY 3 günlük swap Çarşamba günüdür. USDTRY ve KGRTRY 3 günlük swap Perşembe günüdür.

TRY işlemlerinizde dikkate almanızı önemle rica ederiz. Detaylı bilgi için bize 02123711818 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Değerli yatırımcımız,

27.03.2019 Gün sonu kapanışı itibari ile TRY çaprazlarında uygulanacak swap oranları aşağıdaki gibidir;

USDTRY EURTRY GBPTRY KGRTRY
Alış -8,600.00 Alış -6,650.31 Alış -7,610.90 Alış -3,503.25
Satış 1,812.86 Satış 1,806.11 Satış 1,789.17 Satış 219.18

*1 lot için swap değerleridir.

*EURTRY ve GBPTRY 3 günlük swap Çarşamba günüdür. USDTRY ve KGRTRY 3 günlük swap Perşembe günüdür.

TRY işlemlerinizde dikkate almanızı önemle rica ederiz. Detaylı bilgi için bize 02123711818 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Değerli yatırımcımız,

ABD’de bu hafta sonu yaz saati uygulamasına geçilmesi nedeni ile ürün işlem saatlerinde değişiklik gerçekleştirilecektir.

10.03.2019 tarihi piyasa açılışı itibari ile ürünlerin işlem saatlerinde değişikliğe gidilecektir.

İlgili tarih itibari ile gün sonu 23:59:59 olarak kabul edilecek ve swap / temettü işlemleri bu saatte gerçekleşecektir.

Not: Avrupa bölgesi CFD ürünlerinde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.

Meta Trader 4 platformu piyasa gözlemi özellikler bölümü üzerinden parite bazında işlem saatlerine ulaşabilişiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Sembol

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

AUDCAD

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

AUDCHF

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

AUDJPY

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

AUDUSD

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

AUDNZD

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

CADCHF

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

CADJPY

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

CHFJPY

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

EURAUD

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

EURCAD

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

EURCZK

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

EURCHF

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

EURGBP

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

EURHKD

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

EURHUF

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

EURNOK

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

EURJPY

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

EURNZD

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

EURPLN

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

EURSEK

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

EURTRY

00:15-23:55

00:15-23:55

00:15-23:55

00:15-23:55

00:15-23:55

EURUSD

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

EURZAR

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

GBPCAD

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

GBPAUD

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

GBPCHF

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

GBPNZD

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

GBPJPY

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

GBPSEK

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

GBPTRY

00:15-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

GBPUSD

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

HKDJPY

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

NOKSEK

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

NZDCAD

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

NZDCHF

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

NZDJPY

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

NZDUSD

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

SEKJPY

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

USDCHF

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

USDCZK

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

USDHKD

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

USDHUF

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

USDJPY

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

USDMXN

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

USDNOK

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

USDSEK

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

USDPLN

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

USDCAD

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

USDTRY

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

00:05-23:55

USDZAR

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

00:30-23:55

XAGUSD

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

XAUEUR

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

XAUUSD

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

#DE30

10:03-23:55

10:03-23:55

10:03-23:55

10:03-23:55

10:03-23:55

#ES

11:02-21:5

11:02-21:5

11:02-21:5

11:02-21:5

11:02-21:5

#SP500

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

#NAS100

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

#GB100

10:00-23:55, 00:30-00.55

10:00-23:55, 00:30-00.55

10:00-23:55, 00:30-00.55

10:00-23:55, 00:30-00.55

10:00-23:55, 00:30-00.55

#DJ30

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

#EU50

10:03-23:55

10:03-23:55

10:03-23:55

10:03-23:55

10:03-23:55

#FR40

10:03-23:55

10:03-23:55

10:03-23:55

10:03-23:55

10:03-23:55

#CH

10:03-23:55

10:03-23:55

10:03-23:55

10:03-23:55

10:03-23:55

KGRTRY

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

UKOIL

03:05-23:55

03:05-23:55

03:05-23:55

03:05-23:55

03:05-23:55

USOIL

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

01:05-23:55

 

Değerli Müşterilerimiz,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun III.37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’ne istinaden saklamaya yetkili kuruluş ile saklama hizmeti sunulan müşteriler arasında müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az bir defa mutabakat yapılması gerekmektedir.

2018 yılına ilişkin hesap durumunuzu internet şubesi üzerinden kontrol ederek  mutabakat durumunuzu Şirketimiz Denetim Birimine bildirmenizi rica ederiz.

İletişim : denetim@a1capital.com.tr 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri III 39-1 no’lu “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği” kapsamında aşağıdaki adreste İrtibat Bürosu açma başvurumuz, 07.12.2017 tarihli ve 32992422-205.04.04-E.13623 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu yazısı ile olumlu karşılanmıştır.

İrtibat Bürosu Adresi:

Kale Mahallesi Anafartalar Caddesi Papatya Sokak N2/3 Anltındağ – Ankara

CME GROUP MARKET DATA IS USED UNDER LICENSE AS A SOURCE OF INFORMATION FOR CERTAIN A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER AS PRODUCTS. CME GROUP HAS NO OTHER CONNECTION A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER AS PRODUCTS AND SERVICES AND DOES NOT SPONSOR, ENDORSE, RECOMMEND OR PROMOTE ANY A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER AS PRODUCTS OR SERVICES. CME GROUP HAS NO OBLIGATION OR LIABILITY IN CONNECTION WITH THE A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER AS PRODUCTS AND SERVICES. CME GROUP DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY AND/OR THE COMPLETENESS OF ANY MARKET DATA LICENSED TO A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER AS AND SHALL NOT HAVE ANY LIABILITY FOR ANY ERRORS, OMISSIONS, OR INTERRUPTIONS THEREIN.  THERE ARE NO THIRD PARTY BENEFICIARIES OF ANY AGREEMENTS OR ARRANGEMENTS BETWEEN CME GROUP AND A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEGERLER AS.

Şirketimiz, Yönetim Kurulu Kararı ile  Ankara irtibat büromuz 21-08-2017 tarihi itibariyle Tunus Cad. Kat:2 No:14/4 Çankaya Ankara adresinde  faaliyetlerine devam edecektir.

Şirketimizin 22.05.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Kapalıçarşı İrtibat Bürosunun kapatılması konusunda karar verilmiş olup, Söz konusu karar  SPK’nun 02.06.2017  tarihi 32992422-205.04.03-E.6882 yazısıyla onaylanmıştır. 02.06.2017 Tarihinden itibaren Kapalıçarşı İrtibat Büromuzda hizmet verilmeyecek olup, ilgili tüm yatırımcılar 0(212) 371 18 00 numaralı telefondan, info@a1capital.com.tr mail adresinden ve  Beybi Giz Plaza Kat.2 D:5-6 Maslak – Sarıyer / İstanbul adresinden bize ulaşabilirler.

A1 Capital Yatırım  Menkul Değerler A.Ş. olarak güvenliğinizi göz önünde bulundurarak bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel verilerin korunması kanunu’nun (kvkk) 11. Maddesi çerçevesinde haklarınız; Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Genel Müdürlük, Şubeler, Elektronik İşlem Platformu ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanan kişisel verilerin işlenmesinin amacı; 6362 sayılı Sermaye  Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirmek; SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek ve alternatif ürünler sunabilmektir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; 6362 sayılı Sermaye  Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; SPK, MKK, MASAK, TAKASBANK, TSPB gibi kamu tüzel kişileri ve düzenleyici otoriteler; yatırım hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, A1 Capital Yatırım  Menkul Değerler A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz yukarıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Önemli Açıklama

Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz Gayrimenkul Sertifikası alım satım işlemleri sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in (Tebliğ) 25 inci maddesi uyarınca işbu “Gayrimenkul Sertifikalarına İlişkin Risk Bildirim Formu”nu okuyarak anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “alım satım aracılığı yetki belgeleri”ne sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgelerine sahip yatırım kuruluşlarını, http://borsaistanbul.com/, www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Gayrimenkul Sertifikalarına İlişkin Genel Bilgi

Gayrimenkul Sertifikası; inşa edilecek veya edilmekte olan bir projenin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen menkul kıymetlerdir.

Gayrimenkul Sertifikalarının ilk halka arzı Borsada yapılabilir. Bu durumda yürürlükte olan Borsa halka arz esasları uygulanır.

Borsada işlem görmesi uygun görülen gayrimenkul sertifikaları Pay Piyasası bünyesinde sürekli işlem yöntemi (seansın açılış, gün ortası ve kapanış bölümlerine dahil edilir) ile işlem görür.

Gayrimenkul sertifikasının işlem birimi lottur. 1 lotun karşılığı olan sertifika sayısı ve/veya tutarı izahnamede yer alan bilgiler dikkate alınarak Pay Piyasası Bölümü tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Sertifikaların halka arz fiyatı Borsa’da ilk işlem gününde baz fiyat olarak alınır. Sonraki günlerde baz fiyat paylarda geçerli yöntem ile belirlenir. Sertifikalarda fiyat marjı %20 olarak uygulanır.

Paylarda uygulanan fiyat seviyeleri ve fiyat adımları gayrimenkul sertifikaları için de geçerlidir.

Sertifikalarda Geçerli Fiyat Adımları

İşlem Kodu:

Her bir ihraç için ihraççı ve proje bilgileri dikkate alınarak 5 karakterli kısa kod verilir.

Özellik Kodu:

Gayrimenkul sertifikaları için belirlenen özellik kodları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir: Gayrimenkul Sertifikalan İçin Kullanılacak Özellik Kodları aşağıda belirtilmiştir:

Fiyat Seviyesi (TL)

Fiyat Adımı (TL)

0,01 – 19,99

0,01

20,00 – 49,98

0,02

50,00 – 99,95

0,05

100,00 – üzeri

0,10

ÖZELLİK KODU

AÇIKLAMA

.G

Gayrimenkul Sertifikası

.HG

Talep Toplama Yöntemleri Kullanılarak Yapılan Halka Arzlar ve Gayrimenkul Sertifikaları Geri Alım Çağrıları

.BG

Sürekli İşlem Yöntemi ile Yapılan Halka Arzlar

.TG

Gayrimenkul Sertifikaları için Temerrüt

.MG

Gayrimenkul Sertifikaları için Resmi Müzayede

Sertifikalar kredili işleme konu edilemez ve açığa satış yapılamaz.

Gayrimenkul sertifikası işlemlerinin takası, işlem gününü izleyen ikinci iş günü (T+2)’de Takasbank tarafından kendi düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Gayrimenkul sertifikalarında yapılan işlemlerden paylarda geçerli olan temel Borsa payı tahsil edilir. Emir iptal, emir kötüleştirme ve miktar azaltım (İKA) ücretleri alınmaz. Sertifika işlem sırasında piyasa yapıcılık faaliyeti yürütülmesi durumunda piyasa yapıcı işlemleri için paylarda geçerli olan Borsa payı indirimi uygulanır.

İşlem Sırasının Kapatılma Zamanı:

Sertifikaların işlemleri tali edimin bitiş tarihinden 2 gün (takas süresi kadar) önce durdurulur. İhraç edilen sertifikaların tamamının asli edime konu edilmesi veya tali edim döneminde sertifikaların temsil ettiği gayrimenkullerin tamamının satılması durumunda da sertifikaların işlem sırası tali edim bitiş tarihini beklemeden kapatılır. Söz konusu bildirim ihraççı tarafından Borsaya yapılır.

İhraççı sertifika ihracından önce sertifika işlem sırasının tali edim sonundan farklı bir tarihte kapatılmasını talep edebilir. Söz konusu talep Borsa İcra Kurulu tarafından değerlendirilir ve ilgili sertifikalar için farklı bir son işlem tarihi belirlenebilir. Borsa İcra Kurulu ihracın özelliklerine göre işlem sırasının kapatılma tarihini ihraçcının talebinden bağımsız olarak belirleyebilir.

Gayrimenkul sertifikasına sahip olanlar, ellerinde eğer yeterli sayıda sertifika varsa sertifikada belirlenen tarihte inşa edilen gayrimenkulün bağımsız bir bölümünü alabilirler ya da proje sonunu beklemeden Borsa İstanbulda sertifikaların satışını yapabilirler.

Cayma Hakkı: Tüketici Kanunu uyarınca Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi imzalanması durumunda sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde cayma hakkı vardır. Cayma hakkını kullanan yatırımcıların bu haklarını kullanmalarının ardından sertifikalarına ilişkin blokaj çözülecek ve bu sertifikalar serbest dolaşıma açılacaktır. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin 14 günlük süre içinde ihraççıya noterlikler aracılığıyla yöneltilmesi yeterlidir.

Sözleşmeden Dönme Hakkı: Resmi Gazete’de yayımlanan 684 sayılı KHK ile Tüketici Kanunu’nun ön ödemeli konut satışına ilişkin hükümlerine göre;

●Sözleşme tarihinden itibaren 24 aya kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır. Sözleşmeden dönme bildiriminin ihraççıya noterlikler aracılığıyla yöneltilmesi yeterlidir.

●Sözleşmeden dönülmesi durumunda ihraççı adına yüklenici; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin %2’si, üç ile altı ay arası için %4’ü, altı ile on iki ay arası için %6’sı ve on iki ile yirmi dört ay arası için de %8’i oranında tazminatın ödenmesini ister.

RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşme”de, “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

 1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler,Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgiliher türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümlerine tabi olacaktır.
 2. Gayrimenkul sertifikası aracılığıyla gayrimenkul yatırımı yapmak, gayrimenkul fiyat değişim riskini,inşaatçıya ve projeye ilişkin riskleri ortadan kaldıramaz.
 1. Gayrimenkul Sertifikasında herhangi bir getiri garantisi bulunmamaktadır. Getiriler sertifikaların temsil ettiği gayrimenkul projesine bağlıdır.
 2. İhraççı tarafından asli edimi talep eden yatırımcılara talep edilen bağımsız bölümlerin tahsis edilmesinde, asli edim talebinde bulunan yatırımcının aracı kuruma bu talebini bildirme zamanı esas alınacaktır. Bu nedenle asli edim kullanımı amacıyla başvuruda bulunan veya bulunmayı amaçlayan sertifika sahiplerinin tercih ettikleri bağımsız bölümün daha önce başka yatırımcılarca talep edilmiş veya başka yatırımcıya tahsis edilmiş olması halinde, tercih edilen bağımsız bölümün edinilememe ihtimali bulunmaktadır.
 3. Tali edimi talep ettiği kabul edilen yatırımcılar tali edim ifa süresi içerisinde asli edimi talep edebilirler (edim değişikliği). Bu durumda yatırımcılar daha önce asli edim kullanımına ve/veya asli edim ifasına konu edilmemiş ve hâlihazırda üçüncü kişilere satışı gerçekleştirilmemiş bağımsız bölümler arasında zaman önceliğine göre tercihte bulunacaklar ve talepleri ihraççı tarafından olumlu karşılanması kaydıyla yerine getirilecektir. Zaman önceliğinde yatırımcı tarafından aracı kurumlara yapılan başvuru zamanı dikkate alınır. Bu durumda sertifika sahipleri ancak ihraca konu bağımsız bölümlerden daha önce asli edime konu edilmemiş ve başvuru anına kadar satılmamış olan bağımsız bölümler arasında seçim yapabileceklerinden, yatırımcıların istedikleri özellikteki bağımsız bölümü edinememe ihtimali bulunmaktadır.
 4. Asli edim kullanım süresinin bitiminden itibaren tali edime konu bağımsız bölümler ihraççı tarafından üçüncü kişilere satılacaktır. Ancak, sertifikanın temsil ettiği projenin tamamlanmasından sonra, tali edime konu bağımsız bölümlerin bir kısmı veya tamamı için alıcı bulunamayabilir veya yapılan satışlarda beklenenden düşük bir fiyat oluşabilir. Bu durum yatırımcıların getirilerinin beklenen getiriden daha düşük seviyelerde gerçekleşmesiyle sonuçlanabilir. Diğer taraftan, söz konusu bağımsız bölümlere yeterli talep gelmemesi durumunda sertifikaların borsa fiyatı da olumsuz yönde etkilenebilir.
 5. Tali edim ifa süresi içerisinde en az bir açık artırma yapılacak ve sertifika ihracına konu edilen ancak asli edime konu edilmeyen bağımsız bölümler söz konusu açık artırmalarda oluşan fiyatlar üzerinden satışa sunulacaktır. Bu satışlar neticesinde elde edilen hasılat yatırımcılara sahip oldukları sertifikalar nispetinde dağıtılacaktır. Ancak, bu açık artırmalarda oluşan fiyatların yatırımcıların beklentilerinin altında kalma riski vardır. Bu durum yatırımcıların gayrimenkul sertifikası yatırımlarından zarar etmelerine neden olabilir.Ayrıca, projenin tamamlanması sonrasında, tüm bağımsız bölümlerin satışının vade tarihinden önce gerçekleştirilmesinin ardından 2 iş günü süre içinde tali edim ifası gerçekleştirilebilir. Bu durumda gayrimenkul sertifikasının vadesinin izahnamede belirlenen süreden daha kısa sürede dolma riski vardır.
 6. Projede blok, cephe, kat ve malzeme farklılıkları gibi nedenlerle bağımsız bölümler arasında fiyat farklıkları oluşmaktadır. Bu fiyat farklılıkları genel olarak şerefiye olarak adlandırılır. Asli edim sırasında yatırımcılardan şerefiye talep edilmemesi amacıyla dairelerin şerefiyeleri sertifika adedine dahil edilmiş olup, benzer nitelikteki daireler arasında şerefiyesi yüksek olan daire için daha fazla; şerefiyesi düşük olan daire için ise daha az sertifika toplanacaktır. Halka arz öncesinde ihraççı tarafından belirlenen söz konusu şerefiye değerleri projenin ilerleyen safhalarında veya projenin tamamlanmasından sonra arz-talebe göre, çevre yatırımlardaki ve yatırımcı tercihindeki değişiklikler vb. ihraç aşamasında öngörülemeyen nedenlerle farklılık gösterebilir. Ayrıca şerefiye ile metrekare fiyatları proje süresince aynı oranda artmayabilir ve bu nedenle yatırımcılar söz konusu şerefiye değişimlerinden dolayı zarara uğrayabilir.
 1. Projede sosyal donatıların, ortak kullanıma açık alanların ve projedeki bağımsız bölümlerin planlarında proje ilerleme sürecinde bazı değişiklikler olma riski mevcuttur. Bu durum projenin bütünüyle birlikte sertifika ihracına konu bağımsız bölümlerin şerefiyelerinde değişimlere neden olabilir ve bu değişimler sertifikaların fiyatını olumsuz etkileyebilir. Söz konusu olumsuzluklar projenin değer kaybetmesine ve yatırımcıların zarar etmelerine neden olabilir.
 2. Dönme hakkını kullanan yatırımcıların bu haklarını kullanmalarının ardından sertifikalarına ilişkin blokaj çözülecek ve bu sertifikalar serbest dolaşıma açılacaktır. Dolayısıyla, gayrimenkul sertifikalarının ikincil piyasasında yaşanabilecek işlem hacmi artışından kaynaklı ilave fiyat değişim riski doğabilecektir. Ayrıca, daha önce bu yatırımcılara tahsis edilen bağımsız bölümler üzerindeki tahsisatlar da kaldırılarak söz konusu bağımsız bölümler diğer yatırımcılardan talep gelmemesi halinde tali edime konu edilir. Dolayısıyla tali edime konu bağımsız bölümlerin arzındaki artıştan kaynaklı fiyat baskısı oluşturabilecektir.
 3. Tali edime konu bağımsız bölümlerin tali edim ifa süresi içerisinde üçüncü kişilere satılması sonucunda bu bağımsız bölümlerin satışından elde edilen gelir ihraççının tali edim gelirlerinin tutulduğu ve nemalandırıldığı hesapta toplanacaktır. Tali edime konu bağımsız bölüm satışından elde edilen fon söz konusu bağımsız bölümlerin tamamı satılıncaya kadar vekilin özen borcu çerçevesinde ihraççı tarafından Hazine Müsteşarlığınca ve/veya özel sektör ihraççılarınca çıkarılan kira sertifikalarına ve/veya katılma hesaplarına yatırım yapılarak değerlendirilecektir. ihraççının yatırım yapacağı sermaye piyasası araçlarından sağlanan getirinin, yatırımcıların bekledikleri ve piyasadaki alternatif yatırım araçlarının getiri oranının altında kalma riski vardır.
 4. Mevzuattaki değişimler veya yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi sonucunda sertifikanın getirisinde değişiklik yaşanması ihtimali vardır. Ayrıca, konut mevzuatında oluşabilecek değişikliklerden kaynaklı olarak asli edimi talep eden gayrimenkul sertifikası sahiplerinin farklı vergi, resim, harç veya benzeri maliyetlere katlanmaları gerekebilir.
 5. Sertifikanın temsil ettiği projede kullanılacak uygun iş gücünün bulunamaması, hammadde tedarikinde yaşanacak problemler, mimari problemler ve iş kazaları gibi konular projenin tamamlanma tarihini olumsuz etkileyebilir ve projenin öngörülen sürede tamamlanamamasına neden olabilir. Söz konusu faktörlerin herhangi birinde oluşacak aksama projenin bitiş tarihinin ve dolayısıyla edim ifa sürelerinin ertelenmesine neden olabilir. Öte yandan proje sürecince imar, belediye, iskân ve çevre mevzuatındaki değişiklikler proje sürelerini uzatabileceği gibi söz konusu mevzuat değişiklikler projenin zamanında tamamlanamamasına ve edimlerin öngörülen sürelerde yerine getirilememesine neden olabilir. Bu durum yatırımcıların gayrimenkul sertifikası yatırımlarından zarar etmelerine neden olabilir.
 1. Yüklenici ve ihraççının elinde olmayan nedenlerle projeye ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verilmesi durumunda proje belirli veya belirsiz bir süre boyunca durabilir. Böylesi bir durumda projenin tamamlanma ve edimlerin ifa sürelerinde gecikmeye neden olabilir.
 2. İhraççının inşaat ve taşınmazlara ilişkin faaliyetleri bir dizi çevre hukuku düzenlemelerine tabidir. TOKİ halihazırda iş modellerine ilişkin bazı hukuki uyuşmazlıklara taraf olup, söz konusu uyuşmazlıkların sonucu konusunda herhangi bir garanti bulunmamaktadır. Sertifikaların temsil ettiği projede çeşitli hukuki davalarla karşılaşılabilir ve söz konusu davalar projeye ve edimlerin yerine getirilmesine ilişkin gecikmeler yaratabilir.
 3. Projenin yükleniciden kaynaklı ve/veya mücbir sebeplerden ötürü izahnamede belirtilen proje teslim tarihinde tamamlanamama riski bulunmaktadır. Projenin gecikmesi durumunun anlaşıldığı tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde Gayrimenkul Sertifikaları Tebliğinin 6 ncı maddesi uyarınca bir fizibilite raporu hazırlatılır ve bu raporda projenin tamamlanması için gerekli olduğu belirtilen süre için Kurula ek süre talebiyle başvurulur. Kurulca verilecek bu ek süre genel zorlayıcı sebepler haricinde hiçbir şekilde proje bitiş tarihini izleyen 180 günü aşamaz. Dolayısıyla, projenin herhangi bir sebeple öngörülen sürede tamamlanamaması durumunda edimlerin yerine getirilmesi gecikebilir.Ayrıca, yüklenici tarafından projenin hiç tamamlanamama riski bulunmaktadır. Böyle bir durumda, yeni bir ihale (tamamlatma ihalesi) düzenlenerek projede geri kalan işler ihraççı tarafından tamamlatılır. Ancak tamamlatma ihalesinin hazırlanmasına ve işin yeni bir yükleniciye devredilmesine ilişkin prosedürler zaman alabilir. Bu durumda proje bitiş tarihi yeniden belirlenerek asli ve tali edim ifalarına ilişkin süreler ertelenebilecektir.
 4. projenin tamamlanması aşamasında, projedeki bağımsız bölümlere ilişkin kat mülkiyeti tesisi ve iskân alınması gibi süreçlerde öngörülemeyen gecikmeler yaşanması ve buna bağlı olarak teslim sürecinde aksaklıklar yaşanması söz konusu olabilir.
 5. İhraç edilen sertifikaların borsada işlem görmeye başladığı tarihten sonraki dönemde, bu sertifikalar için likit bir ikincil piyasa gelişmeyebilir ya da gelişmesi halinde dahi bu durum süreklilik arz etmeyebilir. Bu nedenle sertifikaların işlem göreceği piyasada meydana gelecek fiyat dalgalanmaları sertifika sahiplerinin istediği zaman ve arzulanan fiyattan sertifikalarını satamamalarına neden olabilir.
 1. Sertifikaların ihraç fiyatı, projenin veya projedeki ilgili bağımsız bölümlerin piyasadaki güncel değerinin ya da projeye ilişkin gelecekteki beklentilerin göstergesi olmayabilir. Sertifikaların fiyatlarındaki dalgalanmalar yatırımcıların sertifikalarını ihraç fiyatından ya da ihraç fiyatının üzerinde bir fiyattan satamamalarına neden olabilir ve bu durum yatırımcıların gayrimenkul sertifikası yatırımlarından zarar etmeleriyle sonuçlanabilir.
 2. Borsa’nın Pay Piyasası Yönergesi ile bu yönergeye dayanılarak hazırlanan Pay Piyasası İşleyişine İlişkin Uygulama Usulü ve Esaslarının ilgili hükümleri uyarınca çeşitli durumların varlığı halinde bir sermaye piyasası aracına ilişkin işlemler geçici olarak durdurulabilir veya işlemlerde çok fiyat yöntemi yerine tek fiyat yöntemine geçilebilir. Bu durum yatırımcıların sertifikalarının likiditesini olumsuz yönde etkileyebilir ve yatırımcılar fiyat değişimlerinden kaynaklı zarara uğrayabilir.
 3. Gayrimenkul sertifikalarının herhangi bir zaman diliminde borsada oluşan fiyatları baz alınarak herhangi bir bağımsız bölüme denk gelen sertifikaların tespit edilen toplam değeri, aynı projede gayrimenkul sertifikası ihracına konu olmayan benzer özellikteki bağımsız bölümlerin o anki piyasada oluşan satış fiyatlarından daha yüksek olabilir. Diğer bir ifadeyle, gayrimenkul sertifikalarının borsada oluşan fiyatı üzerinden hesaplanan bağımsız bölüm fiyatı, söz konusu sertifikalara dayanak olmayan benzer özellikteki bağımsız bölümlerin piyasa satış fiyatlarının üzerinde olabilir ve borsa fiyatı piyasa fiyatını tam ve doğru bir biçimde yansıtmayabilir. Bu durum asli edimi (konut teslimi) talep eden yatırımcılar tarafından ilgili bağımsız bölümlerin piyasa fiyatlarının üzerinden edinilmesine neden olabilir.
 4. Gayrimenkul sertifikası alım satım işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz.
 5. Gayrimenkul sertifikasının değeri, genel ekonomik ve siyasi ortam kaynaklı fiyat hareketlerinden, spekülatif ve manipülatif nitelikteki işlemlerden etkilenebilir.
 6. Gayrimenkul sertifikası alım satım işlemlerinde farklı bir şekilde tezahür eden karşı taraf riski bulunmaktadır. Bu doğrultuda, işleme başlamadan önce, sertifikaları ihraç eden şirketin mali durumunun bozulması, iflası, şirket malvarlığına kamu otoriteleri tarafından el konulması gibi ihtimalleri göz önünde bulundurmalısınız.
 7. BİST, ilgili mevzuat çerçevesinde, işlem gören ihraççı şirketlerin işlem sıralarını kapatmaya, yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere ait sertifikaları sürekli veya geçici olarak borsa kotundan çıkarmaya yetkilidir.
 8. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik veya doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
 1. Alım satıma ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
 2. İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinizin borsalara, takas ve saklama kuruluşlarına ve yatırım kuruluşlarına ödenecek komisyon ücretlerine ve ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağının bilincinde olmalısınız. İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinize ilişkin ücretler ve ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama tarafınıza sunulacaktır.
 3. İnşaat projelerine ve satışlarına tanınan muafiyetlerin/istisnaların yanı sıra sertifikalara da çeşitli muafiyetler/istisnalar ve vergi avantajları uygulanmaktadır. Bu vergisel muafiyetler/istisnalar zaman içerisinde değişikliye uğrayabilir veya kaldırılabilir; bu durum sertifika sahiplerinin sağlayacağı kazancı olumsuz yönde etkileyebilir
 4. Yabancı Uyruklu Kişilerin Asli Edim Taleplerine İlişkin Riskler

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 18 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile değişik 35. Maddesi uyarınca, yabancı uyruklu gerçek kişilerin ülkemizde taşınmaz edinmesinde karşılıklılık şartı kaldırılmıştır. Bu nedenle yabancı uyruklu gerçek kişiler, kanuni sınırlamalara uyulmak kaydıyla, ülkemizde nitelik bakımından her türlü taşınmaz (Konut, İşyeri, Arsa, Tarla) edinebilmektedir. Ancak bu hak söz konusu kişinin hangi ülke vatandaşı olduğu, edinebileceği konut ve arsa miktarı, bölge toplamında yabancıların taşınmaz edinmesine verilen izin miktarı, taşınmazın bulunduğu yerin askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde olup olmaması veya yakınlığı ve buna benzer pek çok nedenden dolayı kısıtlanabilir veya kaldırılabilir.

Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’de taşınmaz edinmeleri 2644 sayılı Tapu Kanunu’ nun 35.maddesi ile düzenlenmiştir. Buna göre; yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri, ancak özel kanun hükümleri (6491 sayılı Türk Petrol Kanunu, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanunu) çerçevesinde taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilirler. Bu ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehin tesisinde sınırlama uygulanmaz. Yabancı Ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişiler (Vakıf, Dernek, vb.) taşınmaz edinemez ve lehlerine sınırlı ayni hak tesis edilemez.

Yabancı yatırımcıların birlikte veya ayrı ayrı %50 veya daha fazla oranda hissesine sahip oldukları veya bu hisse oranına sahip olmamakla birlikte yöneticilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip bulundukları Türkiye’de kurulu tüzel kişiliğe sahip “yabancı sermayeli şirketler” in taşınmaz edinimi, 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 36.maddesi ve 16/08/2012 tarihli ”2644 Sayılı Tapu Kanununun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti Ve Sınırlı Aynî Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik”le düzenlenmiştir. Konuyla ilgili işlemler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün “Yabancı sermayeli şirketlerin taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinmeleri” konulu, 2012/13 (1735) sayılı genelgesi çerçevesinde yapılacaktır.

İşbu “Gayrimenkul Sertifikalarına İlişkin Risk Bildirimi Formu”, müşteriyi genel olarak riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, gayrimenkul sertifikası alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

İşbu esasların uygulanması sırasında yatırım kuruluşunun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu “Gayrimenkul Sertifikalarına İlişkin Risk Bildirim Formu”nu okuyup, anlayarak imzaladığımı ve işbu Formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

MÜŞTERİ’NİN;
ADI SOYADI VEYA UNVANI: HESAP NUMARASI:
MKK SİCİL NUMARASI: TARİH:
İMZA:

Değerli Yatırımcımız;

Sermaye Piyasaları Kurulu’nun 10 Şubat 2017 tarihinde yayınlamış olduğu “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında tebliğ III-37.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-37.1.b)” şartları gereği, tebliğ yayın tarihinden önce 1:10 kaldıraç oranının üzerinde açılmış ve halen açık olan pozisyonların, tebliğ şartı olan 1:10 düzeyine düşürülmesi işlemi kurumumuz tarafından hafta sonu (25 – 26 Mart 2017) gerçekleştirilecektir. İlgili kaldıraç değişikliği sonrasında hesabınızın Margini (Açık Pozisyon teminat Tutarı) yükselecek ve Margin Seviyenizde düşüş meydana gelecektir. Yaşanılan bu değişiklik hesabınızın stop out olmasına yada stop out seviyesine yaklaşmasına sebep olabilir. Söz konusu güncelleme hafta sonu yapılacağı için riskli duruma gelen hesaplar için istenmesi halinde piyasa açılışına kadar ek teminat göndererek ya da 24 Mart 2017 Cuma günü piyasa kapanışına kadar hedge pozisyonu açarak stop out riskinizi yönetebilirsiniz. 27 Mart 2017 Pazartesi 00:00’da piyasa açılışı ile birlikte tüm pozisyonların kaldıraç oranları tebliğ şartlarına uyumlu şekilde 1:10 düzeyine düşürülmüş olarak işlem görmeye devam edecektir. 

Saygılarımızla,

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş

Sembol Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
AUDCAD 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
AUDCHF 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
AUDJPY 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
AUDUSD 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
AUDNZD 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
CADCHF 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
CADJPY 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
CHFJPY 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
EURAUD 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
EURCAD 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
EURCZK 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55
EURCHF 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
EURGBP 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
EURHKD 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
EURHUF 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55
EURNOK 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55
EURJPY 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
EURNZD 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
EURPLN 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55
EURSEK 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55
EURTRY 00:15-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
EURUSD 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
EURZAR 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55
GBPCAD 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
GBPAUD 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
GBPCHF 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
GBPNZD 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
GBPJPY 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
GBPSEK 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55
GBPTRY 00:15-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
GBPUSD 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
HKDJPY 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
NOKSEK 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55
NZDCAD 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
NZDCHF 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
NZDJPY 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
NZDUSD 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
SEKJPY 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55
USDCHF 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
USDCZK 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55
USDHKD 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
USDHUF 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55
USDJPY 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
USDMXN 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
USDNOK 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55
USDSEK 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55
USDPLN 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55
USDCAD 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
USDTRY 00:15-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
USDZAR 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55 00:30-23:55
XAGUSD 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
XAUEUR 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
XAUUSD 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55 00:05-23:55
GER30 10:03-24:00 10:03-24:00 10:03-24:00 10:03-24:00 10:03-23:45
AUS200 01:50-08:30 , 09:10-00:00 01:50-08:30 , 09:10-00:00 01:50-08:30 , 09:10-00:00 01:50-08:30 , 09:10-00:00 01:50-08:30 , 09:10-00:00
ESP35 11:00-19:30 11:00-19:30 11:00-19:30 11:00-19:30 11:00-19:30
SPX500 01:00-23:15 ,23:30-00:00 01:00-23:15 ,23:30-00:00 01:00-23:15 ,23:30-00:00 01:00-23:15 ,23:30-00:00 01:00-23:15
HKG33 04:15-07:00 ,08:00-11:15 04:15-07:00 ,08:00-11:15 04:15-07:00 ,08:00-11:15 04:15-07:00 ,08:00-11:15 04:15-07:00 ,08:00-11:15
JPN225 02:00-23:15 02:00-23:15 02:00-23:15 02:00-23:15 02:00-23:15
NAS100 01:00-23:15 ,23:30-00:00 01:00-23:15 ,23:30-00:00 01:00-23:15 ,23:30-00:00 01:00-23:15 ,23:30-00:00 01:00-23:15
UK100 10:00-24:00 10:00-24:00 10:00-24:00 10:00-24:00 10:00-23.45
US30 01:00-23:15 ,23:30-00:00 01:00-23:15 ,23:30-00:00 01:00-23:15 ,23:30-00:00 01:00-23:15 ,23:30-00:00 01:00-23:15
EUSTX50 10:00-24:00 10:00-24:00 10:00-24:00 10:00-24:00 10:00-23.45
FRA40 10:00-24:00 10:00-24:00 10:00-24:00 10:00-24:00 10:00-23.45
KGRTRY 01:05-23:55 01:05-23:55 01:05-23:55 01:05-23:55 01:05-23:55
NG 01:05-23:55 01:05-23:55 01:05-23:55 01:05-23:55 01:05-23:55
UKOIL 03:05-23:55 03:05-23:55 03:05-23:55 03:05-23:55 03:05-23:55
USOIL 01:05-23:55 01:05-23:55 01:05-23:55 01:05-23:55 01:05-23:55

6 Mart 2017 Pazartesi günü Borsa İstanbul VIOP BISTECH geçişi yapılacaktır. Bu geçiş beraberinde bazı değişiklikleri içermektedir. Bu değişikliklerin işleyişe yönelik en önemlilerini sizin için özetlemek istedik.

 • Öncelikle bu bir alt yapı değişikliğidir. Borsa İstanbul nezdinde VİOP işlemleri yeni BISTECH sistemi bünyesine alınmaktadır.
 • En önemli 2 konu eski sitemdeki İKG ( iptale kadar geçerli) emirleriniz ile varsa şartlı emirleriniz dahil tüm emirlerinizin 03.03.2017 Cuma kapanış itibariyle iptal olması ve 06 Mart Pazartesi sabahına kadar yeni emir gönderemeyecek olmanızdır.
 • Cuma akşamı veri terminallerinden gelecek güncelleştirmeleri mutlaka yapmanız gereklidir. Aksi halde internet üzerinden emir gönderirken problem yaşayabilirsiniz.
 • Pazartesi günü geçilecek yeni sistem ile sözleşme kodlarında ufak değişiklikler yapılıyor.Sözleşmeleri seçerken dikkatli olunuz.
 • Uzlaşma fiyatları önceki sistemde 10 dakikada bir açıklanıyordu yeni sistemde 60 dakikada bir açıklanacak.
 • Açık pozisyon bilgisi bundan böyle sadece günde bir kez gün sonunda ya da ertesi gün açıklanacak.
 • Kar ve zararlar artık aynı gün hesaba yansıyacak.
 • Emir değişikliği yaparken miktar azaltabilmenin yanısıra arttırabilme imkanı sağlanıyor.
 • Şarta bağlı emirler farklı kontratlara yönelik de girilebilecek.Örneğin dolar fiyatına endeks alış emri bağlayabileceksiniz.
 • Son olarak 2 Mart itibariyle uygulanmaya başlanan günlük sürdürme teminatının kaldırılması uygulaması ile artık başlangıç teminatınızın altında gün sonu pozisyon taşırsanız ertesi gün teminat tamamlama çağrısına maruz kalacaksınız.

 

Bu ve diğer değişiklikleri ile ilgili detaylı bilgi almak,varsa sorularınızı sormak için 02123711893 nolu telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tüm müşterilerimizin önemle dikkatine ;

01.03.2017 itibariyle BISTECH VİOP geçişi çerçevesinde önemli bir değişiklik uygulamaya alınıyor.

Buna göre viop teminatlandırmada gün sonu % 75 sürdürme teminat yapısı ortadan kaldırılıyor. Sadece başlangıç teminatı ile pozisyon taşınabileceği teminat yapısı devreye alınıyor.

Örneğin  100 TL başlangıç teminatı ile 1 kontrat pozisyon alındığında,  önceden gün sonu 26 TL zarar edince ertesi gün teminat tamamlama çağrısı yapılıyordu ( %75 ). Yeni sistemde artık gün sonu 1 TL zarar etmiş olsanız dahi ertesi gün teminat tamamlama çağrısı alacaksınız ve saat 15.00 e kadar bu tutarı yatırmanız ya da pozisyon kapamanız istenecek.

Viop pozisyonlarınızın teminat yapılarını 1 Mart Çarşamba kapanıştan önce yeni yapıya göre düzenlemenizi önemle rica ederiz.

Sorularınız için 0 212 371 18 93 ‘ü arayabilirsiniz.

Takasbankın resmi duyurusuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.takasbank.com.tr/tr/Duyurular/Sayfalar/1339.pdf

İlgili genel mektubun Takasbank tarafından özet duyurusu işe şu şekildedir.

‘’Sayın üyemiz,

1339 nolu Genel Mektup ile duyurulduğu üzere, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.’nin Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda Yürüteceği Merkezi Karşı Taraf Hizmeti ve Bu Hizmete İlişkin Takas Esasları Yönergesi düzenlemeleri çerçevesinde BISTECH VİOP’da gün içerisinde toplam teminat yeterliliği kriterinde %25 sürdürme seviyesi uygulanacaktır. Sürdürme seviyesinin takibinde toplam riskin toplam teminata oranı dikkate alınacaktır. Sürdürme seviyesini aşan hesapların gerçek zamanlı olarak pozisyon artırıcı emir iletimi, sistem tarafından engellenecektir. Gün sonlarında ise sürdürme seviyesi uygulanmayacaktır.

Gün sonu sürdürme seviyesinin kaldırılması uygulamasına; üyelerin, müşterilerinin bu uygulamaya mevcut sistemde geçiş yaparak, etkilerinin alıştıkları mevcut sistemde izlemesi ve gerekli aksiyonları almaları, böylece yeni sisteme geçişin kolaylaştırılması talebi çerçevesinde; 01.03.2017 Çarşamba gün sonunu süreçleri itibaren 0,75 olan SPAN risk parametre dosyasındaki “adjrate? katsayısı 1,00 olarak değiştirilerek teminat tamamlama çağrısı yapılacaktır.

Gereği için bilgilerinize sunarız.’’

Değerli yatırımcımız,

10 Şubat 2017 tarih ve 29975 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren III.37.1.b sayılı “Yatırım Hizmetleri ve faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin azami kaldıraç oranı 100:1’den 10:1’e düşürülmüş ve ayrıca işlemlere başlayabilmek için asgari 50.000 TL veya muadili döviz tutarında başlangıç teminatı yatırılması zorunluluğu getirilmiştir. Mevcut açık pozisyonların da 45 gün içinde yeni düzenleme ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/02/20170210-5.htm?submenuheader=null

Sermaye Piyasası Kurulunun 09.01.2017 tarih ve 32992422-205.04.03-E.304 Sayılı Yazısındaki İznine İstinaden, Barbaros Mahallesi Dereboyu Caddesi Mor Sümbül Sokak Deluxia Palace 5/A D:358 Ataşehir İstanbul adresinde İrtibat Bürosu açma talebimiz olumlu karşılanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulunun 07.12.2016 Tarih ve 32992422-205.04.03-E.1367 Nolu Yazıdaki İznine İstinaden, İsmet İnönü Bulvarı Camii Şerif Mahallesi Anadolu Hayat Emeklilik Binası No:94 Kat:2, 205/206 Akdeniz/ Mersin Adresinde İrtibat Bürosu Açma talebimiz olumlu karşılanmıştır.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Tüm sorularınızı, görüş ve taleplerinizi bize iletebilirsiniz.