Değerli Müşterimiz,

1) Takasbank tarafından 30.04.2024 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir. Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

2) Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat oranlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:

 • ASTOR Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 4 katı
 • BRSAN Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 4 katı
 • GUBRF Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı
 • KONTR Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı
 • TSKB Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2,5 katı
 • Paya Dayalı Diğer Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1,5 katı,
 • Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1.5 katı

Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk. 30.04.2024

VİOP RİSK PARAMETRELERİ 30.04.2024

Değerli Müşterimiz,

1) Takasbank tarafından 02.04.2024 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir. Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

2) Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat oranlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:

 • KONTR Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 4 katı
 • ASTOR Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 4 katı
 • BRSAN Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 4 katı
 • GUBRF Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı
 • TSKB Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2,5 katı
 • Paya Dayalı Diğer Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1,5 katı,

Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1.5 katı

 

Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk. 02.04.2024

VİOP RİSK PARAMETRELERİ 02.04.2024

Değerli Müşterimiz,

1) Takasbank tarafından 05.03.2024 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP Risk Parametrelerinde değişikliğe gidilmiştir.
Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

2) Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat oranlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:

KONTR Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 4 katı
ASTOR Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 4 katı
GUBRF Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı
SKBNK Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı
ISGYO Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı
TSKB Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı
Paya Dayalı Diğer Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı,
Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1.5 katı,
Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1.75 katı

 

Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk. 05.03.2024

VİOP RİSK PARAMETRELERİ 05.03.2024

Değerli Müşterimiz,

1) Takasbank tarafından 06.02.2024 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP Risk Parametrelerinde değişikliğe gidilmiştir.
Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

2) Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat oranlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:

KONTR Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 4 katı
ASTOR Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 4 katı
DOAS Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 4 katı
CIMSA Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 4 katı
GUBRF Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı
SKBNK Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı
ISGYO Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı
TSKB Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı
Paya Dayalı Diğer Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı,
Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1.5 katı,
Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1.75 katı

 

Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk. 06.02.2024

VİOP RİSK PARAMETRELERİ 06.02.2024

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.12.2023 tarih ve 2023/80 sayılı bülteninde Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ’nin (Şirket) 250.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 88.222.387.-TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak Borsa İstanbul AŞ’nin (Borsa) “Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür”ü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 100.000.000.-TL satış bedeli karşılığı hesaplanacak nominal tutarda artırılması ve sermaye artırımı sonucunda ihraç edilecek payların tamamının halka arz edilmeksizin, tahsisli satış yöntemi ile Şirket’in pay sahiplerinden AG Girişim Holding AŞ’ye satılması amacıyla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması talebi, SPK tarafından olumlu karşılanmış olup, işleme ilişkin SPK tarafından onaylanmış ihraç belgesi 10.01.2024 tarihinde Merko Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından KAP üzerinde yayınlanmıştır.

Söz konusu işlemde beher pay bedelinin tespiti için Borsa İstanbul’a 02.01.2024 tarihinde başvurulmuş olup, Borsa İstanbul’un 03.01.2024 tarihli yazısı çerçevesinde, başvuru tarihinden önceki işgününden başlamak üzere geçmiş (10) iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar üzerinden belirlenen baz fiyatın 7,75 TL olduğu belirtilmiştir. Buna müteakip işlem fiyatı 7,75 TL olarak belirlenmiştir.

Tahsisli sermaye artışı kapsamında ihraç edilecek toplam 12.903.225.-TL nominal değerli Şirket payları, Şirket’in pay sahiplerinden AG Girişim Holding AŞ’ye 1.-TL nominal değerli pay için 7,75 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (Alıcı/Satıcı Üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.

Satılacak toplamda 12.903.225.-TL nominal değerli paylar “Borsa’da işlem gören niteliktedir”. Söz konusu işlemin Borsa İstanbul AŞ Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için 10.01.2024 tarihinde Borsa İstanbul’a başvuru yapılmıştır.

Satış işleminin 12.01.2024 tarihinde ve takasının da Pay Piyasası takas süreci dışında yapılması planlanmaktadır.

Satışa ilişkin İhraç Belgesine ulaşmak için tıklayınız…

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Değerli Yatırımcımız,

SPK’ nın III-37.1 Sayılı Tebliği’nin 66/4 maddesi ile Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’ nin 19. maddesi uyarınca, 15.01.2024 tarihinden itibaren gün sonunda hesabının cari bakiyesi 10.000 TL’ den az olan veya hesabında bulunan bakiyeye herhangi bir getiri istemediğine dair beyan veren yatırımcılara nemalandırma yapılmayacaktır. 10.000 TL üzeri bakiyeleriniz Çerçeve Sözleşme hükümleri uyarınca nemalandırılmaya devam edilecektir.

Saygılarımızla,

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Değerli Müşterimiz,

Takasbank tarafından 03.01.2024 Çarşamba günü, gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat oranlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:

 

 • KONTR Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 5 katı
 • GUBRF Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 5 katı
 • ASTOR Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 5 katı
 • SKBNK Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı
 • ISGYO Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı
 • TSKB Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı
 • Paya Dayalı Diğer Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2,5 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1,75 katı,
 • Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı

Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk. 03.01.2024

VİOP RİSK PARAMETRELERİ 03.01.2024

Değerli Müşterimiz,

Güncellenen ücret, masraf ve komisyonlara ilişkin kurum politikasına dair ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Değerli Müşterimiz,

 • Takasbank tarafından 05.12.2023 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

 • Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat oranlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:
 • KONTR Payına Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı
 • Paya Dayalı Diğer Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2.5 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1.75 katı,
 • Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı

Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk. 05.12.2023

VİOP RİSK PARAMETRELERİ 05.12.2023

Değerli Müşterimiz,

 • Takasbank tarafından 31.10.2023 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat oranlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:

 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2.5 katı,
 • KONTR Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1.75 katı,
 • Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı

Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk. 31.10.2023

VİOP RİSK PARAMETRELERİ 31.10.2023

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda 20.10.2023 tarihinden başlayarak KONTR (KONTROLMATIK TEKNOLOJİ) payına dayalı vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmeye başlayacak olup, bu sözleşmeler  ve özellikleri aşağıdaki gibidir:

 

Fiyat Değişim Aralığı (PSR)                          : 18.60

Vadeler Arası Yayılma Pozisyonu Riski     : 3930

Dayanak Varlık Sayısı Limiti                       : 200.000

KONTR Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler:    Takasbank’ın Teminat Tutarının 3 katı

Sözleşmeler                                                 : F_KONTR1023

F_KONTR1123

F_KONTR1223

Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla.

 

KONTR Risk Parametreleri ve Dayanak Varlık Sayısı Limiti Hk.

Değerli Müşterimiz,

Takasbank tarafından 03.10.2023 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat oranlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:

 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2.5 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1.75 katı,
 • Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı

Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk. 03.10.2023

VİOP RİSK PARAMETRELERİ 03.10.2023

Değerli Müşterimiz,

Takasbank tarafından 05.09.2023 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat oranlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:

 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2.5 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1.75 katı,
 • Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı

Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk. 05.09.2023

VİOP RİSK PARAMETRELERİ 05.09.2023

Değerli Müşterimiz,

 • Takasbank tarafından 08.08.2023 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

 • Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat oranlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:
 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2.5 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1.75 katı,
 • Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı.

Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk. 08.08.2023

VİOP RİSK PARAMETRELERİ 08.08.2023

Değerli Müşterimiz,

Borsa İstanbul tarafından 07.07.2023 tarihinde yayınlanan duyuruya istinaden BISTECH 3.0 Faz Geçişi nedeni ile 4 Ağustos 2023 Cuma günü Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) Akşam seansı yapılmayacak, ayrıca sistemde işleme açık olan VİOP sözleşmelerindeki  İptale Kadar Geçerli  (İKG) ve Tarihli  (TAR) emirlerin tümü Borsa tarafından gün sonunda iptal edilecektir.

İlgili duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Değerli Müşterimiz,

1) Takasbank tarafından 04.07.2023 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

2) Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat oranlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat oranlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:

 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın belirlediği teminat oranının 2,5 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın belirlediği teminat oranının 1,75 katı,
 • Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın belirlediği teminat oranının 2 katı

Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk. 04.07.2023

VİOP RİSK PARAMETRELERİ 04.07.2023

07.06.2023 Çarşamba (bugün) itibariyle döviz fiyatlarında yaşanan volatilite nedeni ile döviz vadeli kontratlarda uyguladığımız katsayılar aşağıdaki gibi güncellenmiş olup, diğer kontratlarda mevcut uygulamamız aynen devam edecektir.

• Döviz Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı,

Bilgilerinize sunarız.

Değerli Müşterimiz,

1) Takasbank tarafından 30.05.2023 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

2) Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat oranlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat oranlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:

 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın belirlediği teminat oranının 3 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın belirlediği teminat oranının 2 katı,
 • Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın belirlediği teminat oranının 2 katı

Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk. 30.05.2023

VİOP RİSK PARAMETRELERİ 30.05.2023

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme sonucunda;

Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A+, Kısa Vadeli Ulusal Kredi Derecelendirme Notu TR A1 ve görünümü pozitif olarak belirlenmiştir.

İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından yapılan KAP Açıklaması : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139964

Değerli Müşterimiz,

 • Takasbank tarafından 18.04.2023 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

 • Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat oranlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat oranlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:
 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı,
 • Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı

Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk. 18.04.2023

VİOP RİSK PARAMETRELERİ 18.04.2023

Değerli Müşterimiz,

1) Takasbank tarafından 07.04.2023 Cuma günü, gün içi ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiş olup; Takasbank tarafından bu hesaplama döneminden itibaren Fiyat Değişim Aralığı (Price Scan Range-PSR) değerleri, oransal bir değer olarak açıklanacaktır.

Güncel teminat gerekliliklerine ilişkin liste ekte yer almakta olup; güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

2) Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat oranlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat oranlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:

 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın belirlediği teminat oranının 3 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın belirlediği teminat oranının 2 katı,
 • Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın belirlediği teminat oranının 2 katı

Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk. 07.04.2023

VİOP RİSK PARAMETRELERİ VE DAYANAK VARLIK SAYISI LİMİTLERİ 07.04.2023

Değerli Müşterimiz,

1) Takasbank tarafından 21.03.2023 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP Risk Parametrelerinde değişikliğe gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

2) Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:

 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı,
 • Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı

Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk. 21.03.2023

VİOP RİSK PARAMETRELERİ VE MAKTU LİMİTLER 21.03.2023

Değerli Müşterimiz,

 

18 Mart 2023 Cumartesi günü saat 00:00’dan itibaren hesabınızın güvenliği için “İki Adımlı Doğrulama” uygulamasının entegrasyon çalışması yapılacaktır.

 

Entegrasyon çalışması sırasında, yeniden duyuru yapılıncaya kadar hesaplara erişim geçici olarak durdurulacaktır.

 

Sürecin tüm detayları tarafınıza 17 Mart 2023 tarihinde gönderilecek e-posta mesajında yer alacak olup; hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri saat 10:00-18:00 arası müşteri temsilcilerimiz size yardımcı olmak üzere hazır olacaktır.

 

Detaylar için sosyal medya hesaplarımızı da takip etmeyi lütfen unutmayınız.

Değerli Müşterimiz,

1) Takasbank tarafından 07.03.2023 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

2) Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:

 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı,
 • Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı

Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk. 07.03.2023

VİOP RİSK PARAMETRELERİ VE MAKTU LİMİTLER 07.03.2023

Değerli Müşterimiz,

Takasbank tarafından 21.02.2023 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP Risk Parametrelerinde değişikliğe gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:

 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı,
 • Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı

Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk. 21.02.2023

VİOP RİSK PARAMETRELERİ VE MAKTU LİMİTLER 21.02.2023

Değerli Müşterimiz,

Piyasada yaşanan yüksek volatilite ve risklerden dolayı VİOP başlangıç teminat katsayıları 14.02.2023 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:

 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 5 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 5 katı,

Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı

Değerli Müşterilerimiz,

Borsa İstanbul A.Ş.’nin 08.02.2023 tarihinde KAP’ta yayınlanan Duyurusu aşağıda yer almaktadır:

“Deprem felaketi sonrasında yaşanan volatilite artışı ve olağandışı fiyat hareketleri nedenleriyle Borsamız Piyasalarının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir şekilde işleyişini teminen, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği’nin 39 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca Pay Piyasası ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası bünyesindeki Pay ve Pay Endeksi Türev Pazarlarının 8 Şubat 2023 tarihinde saat 11:00 itibarıyla 5 iş günü süreyle (14 Şubat 2023 akşamına kadar) kapatılmasına ve kapatılan pazarlarda sağlıklı fiyat oluşumuna imkân sağlamayan düşük işlem hacmi de dikkate alınarak 8 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilen tüm işlemlerin BİAŞ Yönetmeliğinin “Emirlerin ve İşlemlerin Borsa Tarafından İptali” başlıklı 33 üncü maddesinin 1-c bendi uyarınca iptal edilmesine karar verilmiştir. “                                                                                   

Bilgilerinize sunarız.

Değerli Müşterimiz,

Piyasada yaşanan yüksek volatilite ve risklerden dolayı Şirketimizce uygulanacak VİOP başlangıç teminatları 08.02.2023 tarihi itibariyle güncellenmiştir.

Şirketimizce VİOP başlangıç teminat tutarları, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanacaktır:

 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 5 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 5 katı,

Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 5 katı

Değerli Yatırımcılarımız,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.02.2023 tarihi saat 09:52’de KAP’ta yayımlanan Duyurusu aşağıda yer almaktadır:

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 1 inci maddesi çerçevesinde, sermaye piyasalarının güvenilir, şeffaf, istikrarlı bir ortamda işleyişinin sağlanması ile yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn’nun 128/1-(a) maddesine dayanarak, Borsa İstanbul A.Ş pay piyasalarında 06.02.2023 tarihinden itibaren geçici olarak; 

 1. Açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da söz konusu yasak kapsamında olduğu hususunda yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine, 
 2. Yatırımcılar tarafından satışa konu edilecek paylar için depo şartı uygulanmasına,
 3. Mülkiyetinde payı bulunan yatırımcıların, söz konusu kıymetlerin satışını sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu yatırım kuruluşları üzerinden yapabilmesine,
 4. Kurulumuz kararına uyumun kontrol ve takibinde sorumluluğun yatırım kuruluşlarında olduğunun hatırlatılmasına

karar verilmiştir.”

SPK’nın yukarıdaki Duyurusu’nda yer alan kurallara uygun işlem yapılması hususunu bilgilerinize sunarız.

Değerli Müşterimiz,

 1. Takasbank tarafından 07.02.2023 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

Risk Paremetrelerinin Güncellenmesi Hk. 07.02.2023

VİOP RİSK PARAMETRELERİ VE MAKTU LİMİTLER 07.02.2023

2. Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:

 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 4 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı,
 • Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1,25 katı

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

*Teminatlar USD olarak belirlenmiştir.

Değerli Müşterimiz,

1) Takasbank tarafından 10.01.2023 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP Risk Parametrelerinde değişikliğe gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk.

Viop Risk Parametreleri 10.01.2023

 

2) Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:

• Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 4 katı,
• Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı,
• Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1,25 katı

Değerli Müşterimiz,

1 ) İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından 30.11.2022 tarihinde duyurulan VİOP Prosedür değişikliklerinin detayları ekte yer almaktadır. İşlem yapmadan önce söz konusu değişiklikleri incelemenizi ve özetle aşağıdaki kurallara dikkat etmenizi rica ederiz:

Bir müşteriye ait sicile bağlı tüm hesaplarda, tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri için bir dayanak varlıkta maksimum Takasbank’ın belirlemiş olduğu maktu limitler kadar aynı yönde pozisyon alınabilir. Ayrıca pay vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri için sicil bazında pozisyon limitinin  üst sınırı, ilgili dayanak varlığın MKK tarafından açıklanan fiili dolaşımdaki pay sayısının %3’ünü geçemez.

 • Müşteri sicil bazında maktu pozisyon limitinden fazla bir pozisyon aldıysa, üst limit olarak ilgili dayanak varlığa bağlı sözleşmelerde aynı yönlü toplam açık pozisyonun %10’unu geçmemelidir.
 • Maktu pozisyon limiti ile üst limitin birlikte aşılması durumu Takasbank tarafından “limit aşımı” olarak kabul edilir ve ilgili sicilin pozisyon arttırıcı emir iletimi engellenerek, pozisyon kapatılması için bir günlük süre verilir.

VİOP Prosedür Değişikliği Hk. 30.11.2022

2) Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir.

 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeleri: Takasbank’ın teminat tutarının 4 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı,
 • Diğer Tüm Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1,25 katı

3) Takasbank tarafından yayınlanan güncel teminat ve maktu limitler listesi ekte yer almaktadır:

VİOP RİSK PARAMETRELERİ VE MAKTU LİMİTLER

Değerli Müşterimiz,

 • Takasbank tarafından 27.12.2022 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

27.12.2022 Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk.

27.12.2022 VİOP Risk Parametreleri

 • Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:
 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 4 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı,
 • Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1,25 katı

Değerli Müşterimiz,

1) Takasbank tarafından 13.12.2022 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

13.12.2022 Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk.

13.12.2022 VİOP Risk Parametreleri

2) Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:

 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 4 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı,
 • Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1,25 katı

Değerli Müşterimiz,

Takasbank tarafından 29.11.2022 Salı günü, gün içi ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

29.11.2022 Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk.

29.11.2022 VİOP Risk Parametreleri

 

Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir.

 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 4 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı,
 • Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1,25 katı.

Değerli Müşterimiz,

02.11.2022 Çarşamba günü, gün içi ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde Viop  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

02.11.2022 Risk Parametrelerinin Güncellenmesi Hk.

02.11.2022 VİOP Risk Parametreleri

 

Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir.

 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeleri: Takasbank’ın teminat tutarının 4 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı,
 • Diğer Tüm Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1,25 katı

Değerli Müşterimiz,

1)      Takasbank tarafından 12.10.2022 Çarşamba günü, gün içi ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

 

Risk Paremetrelerinin Güncellenmesi Hk. – 12.10.2022

Risk Paremetrelerinin Güncellenmesi Hk. – 12.10.2022

 

2)      Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:

·         Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 4 katı,

·         Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı,

·         Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1,25 katı.

Değerli Yatırımcılarımız,

 

23.09.2022 Tarihinden itibaren Viop seans saatlerinde değişikliğe gidilmiştir.

Detaylara aşağıdaki link ve görselden ulaşabilirsiniz.

 

23.09.2022 Viop Seans Değişikliği Hakkında

 

Değerli Yatırımcılarımız,

 

Kurumumuzca yapılan güncelleme kapsamında 05.10.2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere, VİOP başlangıç teminat tutarları, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanacaktır:

 

• Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 4 katı,

• Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı,

• Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1,25 katı

Değerli Müşterimiz,

1) Takasbank tarafından 21.09.2022 Çarşamba günü, gün içi ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP Risk Parametrelerinde değişikliğe gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

 

Viop Parametrelerinin Güncellenmesi Hk.

Viop Risk Parametreleri 

 

2) Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarlarının, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanmasına devam edilecektir:

• Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 7 katı,

• Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı,

• Diğer Tüm Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1,25 katı

Değerli Müşterilerimiz,

 

1)      Takasbank tarafından 14.09.2022 Çarşamba günü, gün içi ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir. Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

 

2)      Kurumumuzca piyasada artan volatilite ve beraberinde getirdiği riskler nedeniyle  13.09.2022 Salı gününden itibaren VİOP başlangıç teminat tutarları, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanacaktır:

VİOP Risk Parametreleri 1

VİOP Risk Parametreleri 2

 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeleri: Takasbank’ın teminat tutarının 7 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 3 katı,
 • Diğer Tüm Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1,25 katı

 

Bilgilerinize sunarız.

 

Saygılarımızla.

Değerli Müşterilerimiz,

Piyasada artan volatilite ve beraberinde getirdiği riskler nedeniyle  07.09.2022 Çarşamba gününden itibaren Kurumumuzca VİOP başlangıç teminat tutarları, Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarlarının sözleşme tipine göre aşağıdaki oranlarda artırılması suretiyle uygulanacaktır:

 • ISGYO: Takasbank’ın teminat tutarının 5 katı,
 • Paya Dayalı Vadeli Sözleşmeleri: Takasbank’ın teminat tutarının 5 katı,
 • Endekse Dayalı Vadeli Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 2 katı,
 • Diğer Tüm Sözleşmeler: Takasbank’ın teminat tutarının 1,25 katı

Bilgilerinize sunarız.

24.08.2022 Çarşamba günü, gün içi ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde Viop  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

Viop Risk Parametreleri Hakkında 24.08.2022

Viop Risk Parametrelerinin Güncellemesi Hakkında

Kurumumuz ISGYO( 6 katı) , SKBNK (4 katı) , TSKB(4 katı) dışında Pay Vadeli İşlem sözleşmelerinde Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarının 3 katı, diğer vadeli işlem sözleşmelerinde ise 1.25 katı uygulamasına devam etmektedir.

10.08.2022 Çarşamba günü, gün içi ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde Viop  Risk Parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

VİOP Risk Parametreleri 10.08.2022

Risk Parametrelerinin Güncellemesi Hk.

Kurumumuz ISGYO( 6 katı) , SKBNK (4 katı) , TSKB(4 katı) dışında Pay Vadeli İşlem sözleşmelerinde Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarının 3 katı, diğer vadeli işlem sözleşmelerinde ise 1.25 katı uygulamasına devam etmektedir .

Değerli Müşterilerimiz,

ISGYO pay vadeli işlem sözleşmesindeki fiyat hareketliliği nedeniyle 29 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde başlangıç teminat tutarı Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarının 6 katı olacak şekilde uygulanacaktır.

 

Ayrıca, SKBNK ve TSKB pay vadeli işlem sözleşmesindeki fiyat hareketliliği nedeniyle 29 Temmuz Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde başlangıç teminat tutarı Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarının 4 katı olacak şekilde uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

27.07.2022  Çarşamba günü,  gün içi ilk risk hesaplama anından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP Risk Parametrelerinde değişikliğe gidilmiştir.

Güncel teminat listesi ekte yer almakta olup, güncellenen parametreler kırmızı ile belirtilmiştir.

Kurum olarak pay vadeli işlem sözleşmelerinde 3 katı (ISGYO 5 katı), diğer vadeli işlem sözleşmelerinde ise 1.25 katı uygulamasına devam edilmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

Şirketimizin 20.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile “Yenişehir Mah. Mustafa Akyol Cad. Work Square MVK N13 D:206 Kurtköy, Pendik, İstanbul” adresinde bulunan Kurtköy İrtibat Büromuzun 28.07.2022 tarihi itibariyle kapatılmasına müşterilerin genel müdürlük nezdine aktarılmasına, bu hususta III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 42’nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilmesi ile resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

 

Şirketimizin 21.07.2022 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı ile “Vehbibey Mahallesi, Barbaros Caddesi N3 D:3 Ayvalık/Balıkesir”adresinde bulunan Ayvalık İrtibat Büromuzun 01.08.2022 tarihi itibariyle kapatılmasına müşterilerin genel müdürlük nezdine aktarılmasına, bu hususta III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 42’nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilmesi ile resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bilgilerinize sunarız.

Şirketimizin 05.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile ” Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi, Ritim İstanbul Sitesi No:46/F A6 Blok D:23 Maltepe, İstanbul” adresinde bulunan Maltepe İrtibat Bürosu’nun 07.07.2022 tarihi itibariyle kapatılmasına, müşterilerin genel müdürlük nezdine aktarılmasına, bu hususta III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 42’nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilmesi ile resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bilginize sunarız.

Değerli Yatırımcımız,

22.06.2022 Çarşamba günü ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP risk parametrelerinde değişikliğe gidilmiştir.
Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Kurumumuz, ISGYO(5 katı) dışında Pay Vadeli İşlem sözleşmelerinde Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarının 3 katı, diğer vadeli işlem sözleşmelerinde ise 1.25 katı uygulamasına devam etmektedir.

Değerli Yatırımcımız,

25.05.2022 Çarşamba günü ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde VİOP risk parametrelerinde değişikliğe gidilmiştir.
Detaylı Bilgi için Tıklayınız.

Kurumumuz, ISGYO(5 katı) dışında Pay Vadeli İşlem sözleşmelerinde Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarının 3 katı, diğer vadeli işlem sözleşmelerinde ise 1.25 katı uygulamasına devam etmektedir.

Şirketimizin 25.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile “Zekeriyaköy Mahallesi 4.Cad. Alışveriş Blok N4N/15 N15 Sarıyer, İstanbul” adresinde bulunan Zekeriyaköy İrtibat Bürosu’nun 13.05.2022 tarihi itibariyle kapatılmasına, müşterilerin genel müdürlük nezdine aktarılmasına, bu hususta III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 42’nci maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Sermaye Piyasası Kuruluna bilgi verilmesi ile resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bilginize sunarız.

Değerli Yatırımcımız,

27.04.2022 Çarşamba günü ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde risk parametrelerinde değişikliğe gidilmiştir.
Detaylı Bilgi için Tıklayınız.

Kurumumuz, ISGYO(5 katı) dışında Pay Vadeli İşlem sözleşmelerinde Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarının 3 katı, diğer vadeli işlem sözleşmelerinde ise 1.25 katı uygulamasına devam etmektedir.

İzahnameye ulaşmak için tıklayınız.

Değerli Müşterilerimiz,

Piyasada oluşan fiyat hareketliliği nedeniyle ISGYO pay vadeli işlem sözleşmesinde Takasbank’ın belirlemiş olduğu  teminat tutarının 5 katı uygulamasına devam edilecek olup, 18 Nisan 2022 Pazartesi günü itibari ile diğer  pay vadeli işlem sözleşmelerinde ise bu oran 3 katı olacak şekilde devreye alınacaktır.

Değerli Müşterilerimiz,

Bildiğiniz üzere, 20.12.2021 tarihinde VİOP hesabınızın başlangıç teminat seviyeleri Takasbank’ın
belirlemiş olduğu teminatların 2 katı olarak güncellenmişti.

04.04.2022 Pazartesi tarihi itibari ile VİOP hesabınızın başlangıç teminat seviyelerini Takasbank’ın
belirlemiş olduğu teminatların 1.25 katı olacak şekilde revize edilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Değerli Müşterilerimiz,

ISGYO pay vadeli işlem sözleşmesindeki fiyat hareketliliği nedeniyle 8 Nisan Cuma gününden itibaren geçerli olacak şekilde başlangıç teminat tutarı Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminat tutarının 1.5 katı olacak şekilde uygulanacaktır.

Bilgilerinize sunarız.

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

PARDUS Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı İçin Tıklayınız.

Güvenliğiniz bakımından A1 Capital Menkul Değerler A.Ş. personeline ait olmayan e-posta adreslerinden gelen talep ve bildirimleri dikkate almayınız ve internet sitemizde yer alan (https://a1capital.com.tr/banka-hesap-bilgileri/) kurumumuza ait banka hesap numaraları dışında başka herhangi bir hesap numarasına (kişi veya kurum adına) para transferi gerçekleştirmeyiniz.
Şüpheli bir durum ile karşılaştığınız takdirde 850 532 21 21 numaralı Çağrı Merkezimizi arayarak ya da [email protected] adresine e-posta göndererek bilgi veriniz.

İzahnameye ulaşmak için tıklayınız.

Değerli Müşterilerimiz;

KGRTRY kontratı 23.03.2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 23:59’da işleme kapatılacaktır. Açık pozisyonları olan yatırımcılarımızın pozisyonlarını 23.03.2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 23:59’dan önce kapatmaları gerekmektedir. KGRTRY kontratında işlemi bulunan yatırımcıların açık pozisyonlarını 23.03.2022 tarihinde Türkiye saati ile saat 23:59’a kadar kapatmamaları durumunda, açık pozisyonlar 23.03.2022 tarihi gün sonu kapanış fiyatından kapatılacaktır. KGRTRY kontratında

Kurumumuzca, piyasada yaşanan olağan dışı fiyat hareketlerinden dolayı VİOP hesaplarında başlangıç teminatı seviyelerinin, Takasbank’ın belirlemiş olduğu güncel risk parametrelerinin 2 katı olacak şekilde uygulanmasına devam edilmektedir.

Değerli Müşterimiz,

Güncellenen ücret, masraf ve komisyonlara ilişkin kurum politikasına dair ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

“Değerli Müşterimiz,

28.12.2021 Salı günü ilk risk hesaplamasından itibaren geçerli olacak şekilde risk parametrelerinde değişikliğe  gidilmiştir.
Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Kurumumuz, piyasada yaşanan olağan dışı fiyat hareketlerinden dolayı 20 Aralık 2021 Pazartesi’den itibaren, bir sonraki duyuruya kadar, VİOP hesaplarında başlangıç teminatı seviyeleri, Takasbank’ın belirlemiş olduğu güncel risk parametrelerinin 2 katı olacak şekilde uygulamasına devam etmektedir.”

Bi̇st: Vadeli̇ i̇şlem ve opsi̇yon pi̇yasası’nda i̇şlem gören usd/tl, eur/tl, rub/tl ve cnh/tl dövi̇z vadeli̇ i̇şlem sözleşmeleri̇ i̇le gram/tl altın vadeli̇ i̇şlem sözleşmeleri̇nde uygulanan %10 oranındaki̇ alt fi̇yat li̇mi̇ti̇ oranları bugün i̇çi̇n %20’e çıkarılmıştır. (23.12.2021)

BİLGİLENDİRME

Değerli Müşterimiz,

Piyasalarda yaşanan olağandışı fiyat hareketleri nedeni ile yaşanabilecek risklerden korunmak
için VİOP hesabınızın başlangıç teminat seviyeleri Takasbank’ın belirlemiş olduğu teminatların
2 katı olacak şekilde revize edilmiştir.

Yeni oranlar 20.12.2021 Pazartesi tarihi itibari ile geçerli olacaktır.

Diğer taraftan, varsa VİOP açık pozisyonunuzun teminat durumunu göz önünde bulundurarak
20.12.2021 Pazartesi günü piyasa açılmadan ekstra teminat göndermeniz gerekebileceğini
bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Metemtur Yatırım Enerji Turizm ve İnşaat A.Ş İzahname İçin Tıklayınız.

Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. İzahname İçin Tıklayınız.

VBT Yazılım Sanayi ve Anonim Şirketi İzahname Part1 indirmek için tıklayınız.

VBT Yazılım Sanayi ve Anonim Şirketi İzahname Part2 indirmek için tıklayınız.

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzahname indirmek için tıklayınız.

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzahname indirmek için tıklayınız.

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzahname indirmek için tıklayınız.

Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İzahname indirmek için tıklayınız.

Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi İzahname indirmek için tıklayınız.

Kristal kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş.  İzahname indirmek için tıklayınız.

Kristal kola ve Meşrubat Sanayi Ticaret A.Ş.  İzahname indirmek için tıklayınız.

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. İzahname indirmek için tıklayınız.

Metemtur Otelcilik ve Turizm İşletmeleri A.Ş. İzahname indirmek için tıklayınız.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. İzahname indirmek için tıklayınız.

E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. İzahname Ek-1indirmek için tıklayınız.

E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş. İzahname Ek-2indirmek için tıklayınız.

Türk İlaç ve Serum Sanayi A.Ş. İzahnamesi için Tıklayınız.

Pay Piyasası Duyuru

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 03.02.2021 tarihli kararı ile Pay Piyasasında açılış fiyatının daha sağlıklı oluşabilmesini teminen 01.03.2021 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde bazı düzenlemelere gidilmiştir. Detaylar için Tıklayınız.

Vadeli İşlemler Duyurusu 2021 / 5

Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasında hatalı emirler dolayısıyla gerçekleşen hatalı işlemlerin azaltılması amacıyla bazı tedbirler almıştır. Detaylar için Tıklayınız.

Değerli Yatırımcımız,

17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un  Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri kapsamında yapılan FX İşlemleri, Gelirler Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi kapsamına alınmıştır. Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklik ile birlikte Kaldıraçlı işlemlerden  elde edilen gelirlere gelirden stopaj ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.

 

Elde edilen kazancın hesaplanma yöntemi ve bu işlemlerde uygulanacak stopaj oranı alt düzenlemelerin yayımlanmasını takiben kaldıraçlı işlemler sonucunda elde ettiğiniz kazançlarınız  1 Ocak 2021 tarihinden itibaren stopaja tabi olacak ve vergi mevzuatı kapsamında doğan stopaj yükümlülüğü hesaplarınıza yansıtılarak tahsil edilecektir.

Saygılarımızla,

ÇEMAŞ Döküm Sanayi A.Ş. A.Ş. Taslak İzahnamesi İçin Tıklayınız.

Güler Yatırım Holding A.Ş. Taslak İzahnamesi İçin Tıklayınız.

Kervan Gıda Halka Arz İzahnamesi İçin Tıklayınız.

SPK İhraç Belgesine Ulaşmak İçin Tıklayınız.

01.10.2020 Tarihinde Devreye Alınacak Borsa İstanbul Duyurusu İçin Tıklayınız..

YENİ PAZAR YAPISI

Borsa İstanbul A.Ş.’nin 10.09.2020 ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.09.2020 tarihli kararları ile Yıldız Pazar ve Ana Pazar Gruplarında bazı değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre; Daha önce Ana Pazar Grup 2 ‘de işlem gören paylar ve Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem gören paylar  01.10.2020 tarihinden itibaren “Alt Pazar” adı altında  işlem görecektir.

Yenilenen Pay Piyasası Yönergesi’ne  göre “Alt Pazar”da işlem gören paylarda sürekli olarak brüt takas uygulanacak ve bu paylarda açığa satış ve kredili işlem gerçekleştirilemeyecek olup öz kaynak oranı % 0  olarak uygulanacaktır. 01.10.2020 tarihinden önce öz kaynak olarak kabul edilmiş paylar için 1(bir) ay süre ile eski oran kullanılarak hesaplama yapılabileceği hükme bağlandığı için yatırımcılarımızın hesaplarındaki teminat kompozisyonunu yeni duruma uygun hale getirmelerini rica ederiz.

Değerli yatırımcılarımız,

Şişecam ve iştiraklerinin ayrılma hakkı kullanım süreleri 23.09.2020 saat 17:00 itibariyle tamamlanmıştır.

SODA, TRKCM, ANACM ve SISE paylarında cari piyasa fiyatları ayrılma hakkı fiyatlarından daha yüksek olduğundan ayrılma hakkı kullanımı için başvuran olmamıştır.

DENCM’da ise 3,065 milyon pay, ayrılma hakkını kullanmak üzere başvurmuş olup yaklaşık 4,3 milyon pay 0,33089 değişim oranı üzerinden SISE paylarına dönüşecektir.

Şirketin Borsa’da son işlem günü 30.09.2020 tarihi olacak ve birleşme kapsamında pay dağıtımı 01.10.2020 tarihinde yapılacaktır.

Paylar için hesaplanan birleşme değeri  aşağıdaki gibi olacaktır.

Tablodaki cari fiyatlar 25.09.2020 kapanış fiyatları olup değişkenlik gösterecektir. Birleşme değeri hesaplaması 30.09.2020 fiyatları üzerinden yapılacaktır.

Tabloda hesaplanan birleşme değerleri dikkate alındığında  DENCM paylarını halen taşıyan yatırımcıların ciddi zararlar elde edeceği öngörülmektedir. Ayrıca, birleşme sürecinde yapılacak sermaye artırımının da yalnızca azınlık hissedarlarına verileceğini tüm yatırımcılarımıza önemle hatırlatmak isteriz.

27 Temmuz Pazartesi günü, Bist endekslerinden 2 sıfır atılacaktır. Yapılacak olan bu yeni düzenleme sonucu endekslerde ki görünüm aşağıdaki gibi olacaktır;

Örnek:

EndeksMevcutSonrası
XU030 Endeksi ( Spot XU030)135.375,001.353,75
F_XU0300XXX ( Vadeli Endeks )135.4501.354,50

Endeksler’den 2 sıfır atılması sonucu, 27 Temmuz Pazartesi günü   sistem / formül ve alarm uygulamalarında gerekli düzeltmelerin yapılması şarttır. Endeks ve Vadelilerine ait puan stopu ve / veya fiyat seviyesi içeren tüm yapılar o gün mutlaka güncellenmelidir. Aksi takdirde sorunlarla karşılaşılabilecektir.

Ayrıca, 24 Temmuz Cuma akşamı Viop Akşam seansı yapılmayacak olup, Borsada ki Endeks Vadeli ve Opsiyon ürünlerinin İKG ( İptale Kadar Geçerli ) ve  TAR ( Tarihli ) olan emirleri ile, emir durumu Açık olan ve / veya Şartlı olan tüm emirleri iptal edilecektir.

Gerçekleştirilecek olan işlemlerde, söz konusu hususlara özellikle dikkat edilmesini rica ederiz.  Kontrat teminat tutarlarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla

Şirketimizin 20.05.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Ankara Ulus İrtibat Bürosunun kapatılması konusunda karar verilmiş olup, söz konusu karar  SPK’nun 29.05.2020  tarihi 32992422-299 -E.5432 yazısıyla onaylanmıştır. 08.06.2020 tarihinden itibaren Ankara Ulus İrtibat Büromuzda hizmet verilmeyecek olup, ilgili tüm yatırımcıların hesapları Ankara Tunus İrtibat Bürosuna devredilmiştir. Yatırımcılarımız Ankara Tunus İrtibat Bürosu’nun 0312 419 04 77 numaralı telefonundan veya Genel Müdürlüğün 0212 371 18 00 numaralı telefonundan, [email protected] mail adresinden ve Beybi Giz Plaza Kat.2 D:5-6 Maslak – Sarıyer / İstanbul adresinden bize ulaşabilirler.

Sayın Yatırımcımız,

Şirket yönetim kurulumuzun aldığı kara gereğince,

03.06.2020 tarihinden itibaren  01.09.2020 tarihine  kadar GLRYH ve RTALB paylarında mevcut pozisyonu olan müşterilerin pozisyonlarını kapatmaya yönelik emirler dışında, Kurumumuzca Alım-satım emirleri kabul edilmeyecektir.

Bilgilerinize rica ederiz.

Sayın Yatırımcımız,

28.05.2020 tarihinde TakasBank risk parametrelerini güncellemiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

JCR Eurasia Rating A.Ş. tarafından yapılan derecelendirme neticesinde ;

Şirketimizin Bono İhraçları’nı yatırım yapılabilir kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB+ (Trk) olarak ve söz konusu nota ilişkin görünümü ise ‘Stabil’ olarak belirledi.Diğer taraftan, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları ve görünümü ‘B/Negatif‘ olarak belirlenmiş olup diğer notlarla birlikte detayları sol sütunda gösterilmiştir.

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : B (Negatif görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : B (Negatif görünüm)

Uzun Vadeli Ulusal Notu : BBB+ (Trk)/(Stabil görünüm)

Uzun Vadeli İhraç Notu : BBB+ (Trk) Kısa Vadeli Uluslararası Yabancı Para Notu : B (Negatif görünüm)

Kısa Vadeli Uluslararası Yerel Para Notu : B (Negatif görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Notu : A-2 (Trk)/(Stabil görünüm)

Kısa Vadeli İhraç Notu A-2 (Trk) Desteklenme Notu : 2

Ortaklardan Bağımsızlık Notu : B

Olarak belirlenmiştir.

JCR Eurasia Rating A.Ş. tarafından yapılan KAP Açıklaması : https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/84156

SELGD İzahname İçin Tıklayınız.

SELGD Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu İçin Tıklayınız.

Değerli yatırımcımız,

21.04.2020 tarihinde OILUSD petrol ürününde fiyatlanmada yüksek volatiliteden dolayı fiyat sağlayıcı tarafından saat 20:21 itibari OILUSD fiyatı durdurulmuştur. Belirtilen üründe işlemlerinizi kapatmak istediğinizde lütfen kurumumuz ile iletişime geçiniz.

Bilginize sunarız.

Saygılarımızla.

Sayın Müşterilerimiz,

Sermaye Piyasası Kurulu 23.03.2020 tarihli 2020/19 sayılı bülteninde küresel COVID-19 salgınının finansal piyasalarda oluşturduğu olumsuzlukları en aza indirebilmek için ; tevsik edilebilecek şekilde alınacak bir müşteri onayı çerçevesinde emir alınması, iletilmesi ve yine tevsik edici kayıt mekanizmalarının kurulması ve müşterilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması kaydıyla uzaktan erişimli çalışması öngörülen personelin cep telefonlarında yer alan whatsapp ve benzeri mobil uygulamalar üzerinden tesis edilecek iletişimler yoluyla veya personele tahsis edilmiş kişisel e-posta adresi üzerinden emir kabul edilmesini ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar  mümkün kılmıştır.

Bu durumda;

internet üzerinden emir iletim süreci kesintisiz olarak devam edecek olup, 24.03.2020 tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar;

Whatsapp uygulaması üzerinden emir gönderilmek istenmesi halinde,  emrinizin  şirketimizde kayıtlı bulunan cep telefonu numaranız üzerinden gelmesi kaydıyla, müşteri temsilcinizin şahsi cep telefonlarında bulunan whatsapp uygulaması üzerinden  emirlerinizi yazılı mesaj olarak gönderebilirsiniz. Ancak, Whatsapp sesli araması ile ya da sesli mesaj ile iletilen emirler kaydedilemeyeceği için kabul edilmeyecektir.

E-posta adresi üzerinden emir gönderilmek istenmesi halinde, müşteri temsilcinizin e-posta adresini kullanarak emirlerinizi iletebilirsiniz.

Son zamanlarda özellikle sosyal medya platformlarında artış gösteren dolandırıcılık olayları karşısında gerekli önlemleri aldığınızdan emin olmak adına A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.de çalışan hiç kimsenin Şirketimize ait olmayan bir hesaba para göndermenizi talep etme yetkisi bulunmadığını hatırlatmak isteriz.  

 

Lütfen kendisini Şirketimiz çalışanı veya Şirketimizle ilişkili olarak tanıtarak sizlerden kendilerine veya bir tanıdıklarına para göndermenizi isteyen kişilere itibar etmeyiniz.