Zamanaşımına Uğrayacak Hesaplar

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Yatırımcı Tazmin Merkezi” (YTM) başlıklı 83’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında “yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacak, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde YTM’ye emaneten devredilir” hükmü yer almaktadır.

Benzer şekilde, Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesinde de “yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirilerin; hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrayacağı ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) emaneten devredileceği” hükme bağlanmış ve Yönetmelik’te konunun detayları düzenlenmiş bulunmaktadır.

Yıl bazında zamanaşımı listeleri ile yapılması gerekenlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

2025 Yılı Zamanaşımı Listesi

Yukarıda yer verilen madde hükmü uyarınca;

01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasında emanet ve alacakları zamanaşımına uğrayacak müşterileri hesaplarına ilişkin listeye ulaşmak için tıklayınız…

Listede yer alan hesap sahiplerinin veya varislerinin, isimlerinin karşısında bulunan “zamanaşımına uğradığı tarih’e kadar geçerli kimlik belgeleri ve ilgili diğer evrak ile birlikte Genel Müdürlüğümüze ve ya merkez dışı örgütlerimize başvurmamaları halinde, söz konusu kıymetler Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesi uyarınca Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) hesaplarına emaneten devredilecektir.

 

2024 Yılı Zamanaşımı Listesi

Yukarıda yer verilen madde hükmü uyarınca;

01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında emanet ve alacakları zamanaşımına uğrayacak müşterileri hesaplarına ilişkin listeye ulaşmak için tıklayınız…

Listede yer alan hesap sahiplerinin veya varislerinin, isimlerinin karşısında bulunan “zamanaşımına uğradığı tarih’e kadar geçerli kimlik belgeleri ve ilgili diğer evrak ile birlikte Genel Müdürlüğümüze ve ya merkez dışı örgütlerimize başvurmamaları halinde, söz konusu kıymetler Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesi uyarınca Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) hesaplarına emaneten devredilecektir.

 

2023 Yılı Zamanaşımı Listesi

Yukarıda yer verilen madde hükmü uyarınca;

01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında emanet ve alacakları zamanaşımına uğrayacak müşterileri hesaplarına ilişkin listeye ulaşmak için tıklayınız…

Listede yer alan hesap sahiplerinin veya varislerinin, isimlerinin karşısında bulunan “zamanaşımına uğradığı tarih’e kadar geçerli kimlik belgeleri ve ilgili diğer evrak ile birlikte Genel Müdürlüğümüze ve ya merkez dışı örgütlerimize başvurmamaları halinde, söz konusu kıymetler Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği’nin 24’üncü maddesi uyarınca Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) hesaplarına emaneten devredilecektir.